Training

Webinar ‘Ruimte voor werken in de next economy’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

Gedreven door de energie- en klimaatopgave (‘Fit for 55’), circulaire economie en digitalisering verandert onze economie in hoog tempo. Allerlei nieuwe bedrijven (circulaire woningbouwfabrieken, plantaardige proteïnefabrieken, circulaire bouw- en upcyclehubs) komen op en bestaande bedrijven moeten veranderen. We krijgen veel vragen over wat dit betekent voor de ruimte voor werken en werklocaties in de stad, regio of provincie.  

Neemt de ruimtevraag toe of af? Hoe is dat beeld op korte en lange termijn? Hoe veranderen de wensen en eisen van bedrijven aan hun werklocatie? Welke locaties zijn hot or not? Hoe hiermee om te gaan in het licht van andere functies, zoals woningbouw, die steeds meer ruimte vragen?

Hierover organiseren we een webinar. Via een vraaggesprek met Wijnand van Smaalen (provincie Zuid-Holland, senior strateeg economie) nemen we u mee in de belangrijkste trends en hun betekenis voor economische sectoren en ruimtegebruik. We zoomen in op recent onderzoek naar technologische trends en economisch ruimtegebruik voor de provincie Zuid-Holland én de laatste inzichten uit onze registratie van locatiedynamiek en prognoses.

We hopen u online te ontmoeten!


Webstafette ‘Werklocaties 2050: circulair, slim en vitaal’

Toekomstbestendige en vitale werklocaties zijn belangrijker dan ooit. Dit geldt voor bestaande en nieuwe locaties. Door goed in te spelen op next economy kunnen bedrijven ook in de toekomst geld verdienen voor de economie en toekomstige generaties. Bovenal draagt het bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, denk aan de extreme ruimtedruk in Nederland, brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals het klimaatakkoord.

Maar hoe kunnen werklocaties concreet bijdragen aan betere prestaties voor next economy? Wat betekenen thema’s als circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering precies voor de ruimtevraag van en investeringsdynamiek bij bedrijven? Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met ondernemers concrete stappen vooruit, nu en na corona? En waar liggen kansen en mogelijkheden om de ruimtedruk in bestaand stedelijk gebied te verlichten door bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik, verdichten en het mengen van wonen, werken en andere functies? Hoe realiseert u aantrekkelijke gemengde milieus met innovatie- en aantrekkingskracht op inwoners, bedrijven en voorzieningen?

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de Webstafette Werklocaties. Dit is het laatste webinar in deze reeks.


Trainers