Training

Webinar ‘Verdienen aan circulaire bedrijventerreinen’

Meer trainingen

Locatie: Online

Kosten: Gratis

Nationaal streven is een 100% circulaire economie in 2050. Een afvalloze economie met maximaal hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Bedrijventerreinen spelen daarin een sleutelrol. Het grondstoffenverbruik op bedrijventerreinen is groot en er ontstaan veel afval- en reststromen. Bedrijventerreinen zijn dé plekken met (hinder)ruimte voor het verwerken van deze stromen. 

Schokkend is dat 90% van de gemeenten niet weet welke bedrijven circulair actief zijn en 80% van de gemeenten geen visie of beleid heeft voor de circulaire transitie op bedrijventerreinen (zie onze gemeentebenchmark). Wist u dat op een gemiddeld bedrijventerrein  € 300.000 – € 500.000 per hectare is te verdienen aan hoogwaardig hergebruik van grondstof- en reststromen? Er ligt dus een flinke businesspotentie! 

In dit webinar geven we u samen met onze partner New Economy inzicht in het circulaire verdienvermogen op bedrijventerreinen. We illustreren dit aan de hand van concrete projecten, zoals recent onderzoek op ruim 15 bedrijventerreinen in Midden-Holland en een lopend traject in Brabant. Waar valt relatief gemakkelijk (quickwins) winst te behalen? Wat zijn kansrijke circulaire businesscases? Met aansprekende voorbeelden van circulaire stappen bij bedrijven(terreinen) uit het hele land. 

In het bijzonder zoomen we in op wat u als gemeente, regio en/of provincie kunt bijdragen met uw ruimtelijk-economisch beleid. Hoe stelt u bedrijven maximaal in staat om circulaire businesskansen op bedrijventerreinen te verzilveren door een investeringsgerichte aanpak? Hoe koppelt u next economy-ambities aan opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit?

In dit webinar delen we onze ervaringen en geven we u tips. Met een bijdrage van Pepijn Duijvestein van New Economy.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Webstafette ‘Werklocaties 2050: circulair, slim en vitaal’

Toekomstbestendige en vitale werklocaties zijn belangrijker dan ooit. Dit geldt voor bestaande en nieuwe locaties. Door goed in te spelen op next economy kunnen bedrijven ook in de toekomst geld verdienen voor de economie en toekomstige generaties. Bovenal draagt het bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, denk aan de extreme ruimtedruk in Nederland, brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals het klimaatakkoord.

Maar hoe kunnen werklocaties concreet bijdragen aan betere prestaties voor next economy? Wat betekenen thema’s als circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering precies voor de ruimtevraag van en investeringsdynamiek bij bedrijven? Hoe speelt u hier als overheid op in en zet u met ondernemers concrete stappen vooruit, nu en na corona? En waar liggen kansen en mogelijkheden om de ruimtedruk in bestaand stedelijk gebied te verlichten door bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik, verdichten en het mengen van wonen, werken en andere functies? Hoe realiseert u aantrekkelijke gemengde milieus met innovatie- en aantrekkingskracht op inwoners, bedrijven en voorzieningen?

Om u te helpen stappen te zetten op deze vragen organiseren we in 2021 de Webstafette Werklocaties. De webinars zijn op: 20 mei, 24 juni, 30 september, 4 november en 2 december.

Reserveer de data alvast in uw agenda. Voor ieder webinar ontvangt u opnieuw een uitnodiging met een toelichting op het onderwerp.


Trainers