28 oktober 2019

share
EmailLinkedInTwitter

De economie vernieuwt en verduurzaamt. Circulariteit, energietransitie en digitalisering zijn de grootste investeringsthema’s en hebben impact op bedrijventerreinen. Stec Groep onderzocht de toekomstbestendigheid van 1.000 bedrijventerreinen. Voor deze meting gebruikten we onze Next EconomyEffect Rapportage (NEER). De resultaten:

1. Economische stuwmotor: 50% van alle banen hangt direct en indirect samen met bedrijventerreinen.
2. Een derde bedrijventerreinen niet toekomstbestendig: Het belang van de bestaande voorraad groeit, maar dan moet die wel up-to-date zijn. Uitbreiding is niet meer vanzelfsprekend.
3. Circulariteit staat nog in de kinderschoenen: Maar 10% van de bedrijventerreinen is klaar voor circulaire economie.
4. Bedrijventerreinen springplank naar verduurzaming en energietransitie: Er wordt veel energie verbruikt, dus er is veel te besparen. Ook is er veel opwekpotentieel. Parijs komt zo dichterbij.
5. Gunstig investeringsklimaat: Nu is hét moment om (duurzame) investeringen op bedrijventerreinen uit te lokken, aan te jagen en vooral: te doen!

In ons whitepaper leest u wat al goed gaat en wat beter kan. Klik hier voor het whitepaper.

Top 3 investeringsthema’s toekomstige bedrijventerreinen:

1. Energie: populair en ‘sprint-klaar’
Energie is van alle duurzaamheidsthema’s het meest ontwikkeld op bedrijventerreinen, toont de NEER aan. Kostenbesparing en een behapbare terugverdientijd zijn cruciaal voor investeringen. Een duurzaam imago, courant(er) en waardevast bedrijfsvastgoed in combinatie met een gunstig investeringsklimaat geven een extra duw om nú de energietransitie te versnellen.

2. Circulaire economie: meer tempo nodig op bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen zijn onmisbaar voor de circulaire economie. Echte circulaire hotspots bieden ruimte voor hindergevende activiteiten, zijn multimodaal onsloten en goed georganiseerd. Samenwerking en organisatie nemen toe, maar de omslag naar circulariteit kost nog (te) veel tijd, is nog niet ‘top of mind’ en vergt grote investeringen van (mkb-)bedrijven. Overigens: niet elk terrein kan en moet honderd procent circulair zijn. De schaal van een enkel bedrijventerrein is vaak te klein om zelfstandig kringlopen te sluiten. Een regionale visie en aanpak is essentieel.

3. Digitalisering: geen optie, maar noodzaak
Steeds meer bedrijven op bedrijventerreinen automatiseren en robotiseren. Ook de energietransitie en circulaire economie wakkeren digitalisering aan. Snel internet is voor de meeste bedrijven een basisbehoefte, maar veel bedrijventerreinen scoren hierop nog ondermaats. Betere samenwerking helpt: goed georganiseerde bedrijventerreinen zijn verder met de uitrol van glasvezel en data-uitwisseling over energie, materialen en reststromen.