24 januari 2013

share
EmailLinkedInTwitter

Al 100 handtekeningen zijn woensdagavond 16 januari 2013 gezet onder een gezamenlijk communiqué van de Twentse woningcorporaties en gemeenten, aannemers, het NIBUD, huurdersorganisaties en zorgpartijen. De verhuurdersheffing van het kabinet leidt volgens deze partijen tot sterke afname van het investeringsvermogen van corporaties. En dat is desastreus voor wonen, welzijn en werkgelegenheid in deze regio.

De Twentse corporaties hebben hun investeringsagenda in een Aedespilot laten doorrekenen door onderzoeksbureaus Stec Groep en Ortec Finance. De resultaten van dit onderzoek zijn op de bijeenkomst gedeeld met de maatschappelijke partners in Twente. ‘De huidige verhuurdersheffing voelt als een straf’, zei Lucas Haafkes, voorzitter Bouwend Nederland Regio Twente.  ‘Als dit beleid wordt doorgezet, dondert de bouwsector in elkaar. Bovendien gaat de kwaliteit van de wijken snel achteruit.’

Lees meer…