07 november 2016

share
EmailLinkedInTwitter

Onlangs analyseerde Cobouw hoeveel markthuurwoningen zijn gebouwd sinds de invoering van de herziene Woningwet van juli 2015. Hierbij werd ook gekeken naar cijfers van het CBS over het aantal afgegeven bouwvergunningen. Opvallend aan deze cijfers is dat maar 28% van de gemeenten vergunningen voor markthuurwoningen heeft verstrekt in de periode juli 2015 – juli 2016. In dezelfde periode een jaar eerder lag dit percentage nog op 38%. Bij deze definitie wordt overigens naar de eigenaar gekeken, niet naar de huurprijs. In veel gevallen gaat het echter over vrijesectorhuur (> € 710), vooral in stedelijke gemeenten.

Actief bezig zijn met vrijesectorhuur werkt
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de gemeente Utrecht in de periode juli 2015 – juli 2016 de meeste bouwvergunningen voor markthuurwoningen heeft afgegeven, namelijk voor 1.430 woningen. Utrecht blijft Amsterdam (1.400 woningen) nipt voor. Op grote afstand volgen Den Haag met 554 woningen en Diemen met 545 woningen. Rotterdam staat met 304 woningen pas op plaats 8.

Een jaar eerder was Amsterdam met 2.640 woningen ruimschoots koploper. Utrecht was toen goed voor slechts 712 woningen. Onze inschatting is dat het aantal markthuurvergunningen in Amsterdam is gekelderd door een aantrekkende koopmarkt en in Utrecht juist is toegenomen door uitvoering van het Actieplan middeldure huur van de stad Utrecht. Utrecht laat dus zien dat het opvoeren van de productie wel degelijk kan, maar ook Diemen is hiervan een voorbeeld. Voortdurende aandacht voor vrijesectorhuur kan dus werken en is nodig voor een gezondere woningmarkt.

Aanbod blijft sterk achter bij groeiende vraag, gemeenten hebben veel invloed
In heel Nederland werden bijna 10.000 vergunningen voor markthuurwoningen afgegeven in de periode juli 2015 – juli 2016 (dat is 21% van het totaal). In dezelfde periode een jaar eerder waren dit nog ruim 11.000 vergunningen (19% van het totaal). Hoewel er sprake is van een relatieve groei van een paar procent, zijn er per saldo veel minder vergunningen voor markthuurwoningen afgegeven. En dat terwijl de voorkeur naar het segment juist groeit. WoON berekende al eerder dat de vraag naar vrijesectorhuurwoningen in 2009 met 6% steeg en in 2015 met 13%. Met andere woorden, het nieuwe aanbod blijft ruimschoots achter bij de groeiende vraag. Dit bleek ook uit ons onderzoek naar vrijesectorhuur onder 105 gemeenten.

Wilt u tips over hoe u uw vrijesectorhuurmarkt kunt versterken? Lees hier ons whitepaper en vraag hier onze gemeentebenchmark vrijesectorhuur aan. Of neem contact met ons op.