18 december 2015

share
EmailLinkedInTwitter

Ladder & Stec Groep

De Ladder voor duurzame verstedelijking is sinds oktober 2012 verplicht in de ruimtelijke ordening. Veel gemeenten en marktpartijen moesten hieraan wennen. Minister Schultz kondigde eind vorig jaar aan dat de Ladder nuttig is, maar verbeterd wordt. Er blijkt een grote behoefte aan Ladderkennis, daarom start Stec Groep deze nieuwsbrief. Bel of mail ons gerust als u meer wilt weten.

Evaluatie Ladder
Voor het Rijk brachten we adviezen uit in het kader van de evaluatie van de Ladder. Lees meer over de mening van de minister… en lees meer over verbeteringen die op stapel staan…

Brainport Innovation Campus
Voor de gemeente Eindhoven en marktpartijen maakten we de Ladderonderbouwing voor Brainport Innovation Campus, een kwalitatieve verrijking van de bestaande werklocaties van de Brainport-regio.

Woonprogrammering Overijssel
De gemeenten in West-Overijssel en Twente hielpen we bij het Ladderproof maken van hun woonprogrammering, samen met de provincie Overijssel. Lees meer…

Flexibele gebiedsontwikkeling Binckhorst
Den Haag adviseren we over de Ladderaspecten van het omgevingsplan voor vraaggerichte gemengde gebiedsontwikkeling voor Binckhorst (pilot Omgevingswet). Lees meer…

Roadshow Zuid-Holland
Met de provincie Zuid-Holland organiseerden we een Ladder-roadshow langs alle Zuid-Hollandse regio’s. Doel was de Ladder meer tussen de oren van gemeenten te krijgen. Lees meer…

Presentaties bestuurders Brabant
Met en voor de provincie Brabant en de Brabantse regio’s gaven we de nodige presentaties aan bestuurders en raadsleden over doel, werkwijze en impact van de Ladder op regionale samenwerking.

Winkels en voorzieningen
Voor Coppens deden we Ladderonderzoek naar hun tuincentra. Voor veel supermarkten checkten we de Ladder, inclusief effecten op leegstand.

Woonplannen Valkenswaard
We adviseerden de gemeente Valkenswaard over de woonplannen: welke voldoen in onze ogen wel aan de Ladder en welke niet? Lees meer…

Bedrijventerreinen Elburg
Voor de gemeente Elburg checkten we of een plan voor een bedrijventerrein, dat bij Raad van State afketste op de Ladder, reparabel is. Lees meer…

Alle functies Holland Rijnland
Voor de regio Holland Rijnland doen we een Ladderonderzoek voor alle functies (wonen, winkels, kantoren, bedrijfsruimte) om als gemeenten gezamenlijk efficiënt te werken aan Ladderonderbouwingen. Lees meer…

Trainingen op maat
Wilt u ook een eigen Laddertraining? De gemeenten Leiden, Dordrecht, Hollands Kroon, Venlo, Zoetermeer, Veldhoven, Maastricht en 60 andere gemeenten gaven we een op maat Laddertraining van een halve of hele dag.