18 april 2012

share
EmailLinkedInTwitter

Stec Groep pilot verzakelingHet Rijk heeft met IPO en VNG zes pilots verzakelijking bedrijventerreinen aangewezen. De drie pilots waarbij Stec Groep betrokken is, geven met deze nieuwsflash een update. 

 

 

 

 

 

Pilot C-Mill Parkstad Limburg
”Eye-opener: op C-Mill zijn meer verdienmogelijkheden dan ik zelf zag. We zijn nu bezig met een checklist voor andere locaties. Een waardesprong tot wel 20% is mogelijk.”

“Een van de eye-openers is dat er naast grond en gebouwen nog veel meer verdienmogelijkheden zijn op de C-Mill-locatie. Die zitten vooral in allerlei services die te kapitaliseren zijn, zoals air rights, reclame-uitingen en het uitventen van rechten voor opstalplekken op de locatie”, zegt Geerd Simonis, die afgelopen najaar de landelijke bedrijventerreinaward 2011 ontving voor C-Mill.

Geerd Simonis is directeur/ondernemer/eigenaar van C-Mill, een sterk gemanaged bedrijvenpark in Heerlen. Doel van de pilot is het sterke concept C-Mill uit te bouwen en te borgen, samen met financiers, de Limburgse Herstructureringsmaatschappij en gemeenten. Hiervoor maken we een bidbook voor nieuwe investeerders.

Ook wil Geerd kijken of het concept van C-Mill is te gebruiken voor een lege Philips-fabriek in Sittard. De checklist die hieruit komt, is zeker bruikbaar voor andere bestaande bedrijventerreinen. Helder is in ieder geval nu al dat een concept als C-Mill een waardesprong op het vastgoed realiseert tot wel 20%!

Pilot Oost-Groningen
‘Iedereen moet doen waar hij sterk in is: investeren in het upgraden van bestaande vaarverbinding en weg door Veendam maken dat ondernemer Soepenberg investeert. Regio maakt convenant om overaanbod te beperken’

De voormalige AVEBE-locatie in Veendam wordt door ondernemer Soepenberg overgenomen. Soepenberg wil er investeren in  ‘Renewable Energy en Renewable Fertilizers’.  De gemeente Veendam investeert in het bestemmingsplan, het upgraden van de bestaande vaarverbinding en de toegangsweg. Partijen enthousiasmeren elkaar!

Gemeenten in Oost-Groningen doen hard hun best om het maximale uit marktpartijen te halen. Bekende namen als Dura Vermeer en TCN SiG zijn andere voorbeelden van vastgoedpartijen actief in Oost-Groningen.

Eric de Vries van de provincie Groningen: “Verzakelijking in Oost-Groningen is nog moeilijker dan elders door het overaanbod van bedrijventerreinen en de forse veroudering. Juist daarom sluiten we binnenkort een regionaal convenant bedrijventerreinen. Zo krijg je een gezondere markt voor ondernemers. Soepenberg kan zo eerder investeren. Zeker als de gemeente enthousiast is, ondernemers uitlokt tot actie en zelf doet wat vanuit de publieke zaak nodig is. Naast deze locatie van Soepenberg doen nog enkele andere bedrijventerreinen mee in de verzakelijkingspilot, zoals Mercuriuspark in Stadskanaal en De Rensel in Oldambt. Ook op deze locaties zijn we bezig met het zetten van nieuwe stappen. We leren steeds beter hoe het wel en niet moet!”

Pilot West-Friesland
‘West-Friese ondernemers zijn van oudsher sterk betrokken bij hun vastgoed. Een ideale proeftuin voor verzakelijking. Ook rekenen we de SER-ladder door op waardeontwikkeling’

Gerard Fit, directeur Parkmanagement Hoorn en adviseur van de Westfriese Bedrijvengroep: “Verzakelijking vergroot de vitaliteit van onze regionale economie en de waarde van ons vastgoed en dus ondernemerspensioenen.”

De pilot pakt drie cases bij de kop. Als eerste Krabbersplaat in Enkhuizen met een sterk nautisch profiel; wat doet dit met de investeringsmogelijkheden? Ten tweede Hoorn’80 waar al een waardesprong door herstructurering is gerealiseerd. Tot slot WFO in Medemblik dat in de overgang is van ontwikkeling naar exploitatie en beheer. Alle openbare ruimte is op WFO nu nog in handen van ontwikkelaars; hoe ga je hiermee om, om de locatie waardevast te houden?

Voor verschillende locaties maken we business cases waarvoor HIRB Privaat (de Noord-Hollandse provinciale subsidieregeling voor de private kavel) wordt aangevraagd.

‘Daarnaast maakt de regio een financiële analyse wat het effect is van de SER-ladder op waardeontwikkeling in het vastgoed. Die is zeker straks bruikbaar voor andere regio’s’,  besluiten Bert Cozijnsen en Cees Brinkman van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

In de zomer moeten de pilots resultaten opleveren. Vragen of zelf aan de slag met vastgoed en bedrijventerreinen? Bel of mail Peter van Geffen (p.vangeffen@stec.nl). Ons telefoonnummer is 026 – 751 41 00.