21 september 2016

share
EmailLinkedInTwitter

MINISTER BLOK ADOPTEERT VRIJESECTORHUUR-BENCHMARK STEC GROEP

Eergisteren maakte minister Blok zijn visie op vrijesectorhuur bekend, zie hier. Belangrijke conclusies en adviezen uit onze benchmark onder gemeenten heeft de minister overgenomen. Zo bereidt de minister een wetswijziging voor waardoor gemeenten in bestemmingsplannen gebieden exclusief kunnen aanwijzen als locatie voor vrijesectorhuurwoningen (in de middeldure huur); dat kan nu nog niet. Wij vinden dat een hele goede actie van Blok. Andere belangrijke punten van de minister zijn:

  •  Hogere huurverhoging voor scheefwoners blijft mogelijk om doorstroming te bevorderen.
  •  Soepelere regels voor verkoop te liberaliseren huurwoningen.
  •  Aanpassing woningwaarderingsstelsel in Amsterdam en Utrecht.

Belangrijkste resultaten onze benchmark onder 105 gemeenten:

  • Slechts 10% van de gemeenten neemt een aandeel vrijesectorhuur op in haar woningbouwprogrammering.
  • 50% van de gemeenten heeft nog geen locaties waar vrijesectorhuur gerealiseerd kan worden.
  • Slechts 30% van de gemeenten verwacht dat er de komende 5 jaar voldoende vrijesectorhuur wordt gerealiseerd.

Meer informatie over onze gemeentebenchmark en onze adviezen, zie hier.

Uw woonbeleid verbeteren? Bel Joep Arts, Laura Engelbertink of Esther Geuting van Stec Groep.