22 februari 2021

share
EmailLinkedInTwitter

In een reeks webstafettes ‘Werklocaties 2050’ helpen we u stappen te zetten om een concrete bijdrage te leveren aan betere prestaties voor next economy. Het onderwerp van het eerste webinar was: ‘Mengen met meerwaarde: aanpak voor geslaagde gemengde stedelijke gebieden.

Webinar 1: Mengen met meerwaarde: aanpak voor geslaagde gemengde stedelijke gebieden

Veel functies en opgaven vragen komende jaren ruimte: de woningbouwopgave, voldoende ruimte voor economie en duurzaamheid. Tegelijk zien we dat de potentie van bestaande gebieden vaak niet wordt benut. Voor toekomstbestendige stedelijke gebieden met een mix van wonen, werken en voorzieningen is vaak transformatie van bestaande gebieden nodig. Denk aan (delen van) de binnenstad of een (binnenstedelijk) bedrijventerrein.

De doelgroep voor deze plekken vanuit economie bestaat doorgaans uit stadsverzorgende of kleinschalige bedrijvigheid, inclusief innovatieve start- en scale ups. Maar deze bedrijvigheid vindt vanwege bijvoorbeeld betaalbaarheid vaak slecht een plek in de stad. Al snel ligt de focus op meer woningen en andere functies met een hoge opbrengst. Innovatiekracht, maar ook brede welvaartseffecten voor de stad en regio blijven zo onbenut of gaan zelfs verloren.

Maar hoe maakt u dan een goede samenhangende afweging tussen alle opgaven en gebieden in de stad of regio? Wat zijn de voordelen van gemengde stedelijke gebieden? Hoe brengt u de behoefte en mengpotentie vanuit deze doelgroepen robuust in beeld? Wat is een succesvolle ontwikkelstrategie voor een gemengd stedelijk gebied? En welke instrumenten zet u daarvoor in?

Op 11 februari organiseerden we een webinar over dit onderwerp. Klik hier.