Werk maken van transformatie en compacte winkelgebieden

Meer nieuws

2021 wordt een cruciaal jaar voor (winkel)centra. Door potentiële afbouw van steunpakketten en uitgestelde belastingen en betalingen, moeten winkels kleur bekennen. Het voortbestaan van veel winkelketens en zelfstandigen is allerminst zeker, vooral in de kleding- en schoenenbranche. Onderliggend besteden consumenten nu en in de toekomst structureel meer euro’s online. Het PBL (december 2020) verwacht 40% meer winkelleegstand de komende jaren. Dit is het donkerste corona-impactscenario dat Stec Groep schetste medio 2020 in een grootschalig onderzoek onder 120 gemeenten. Onze verwachting: transformatie wordt prioriteit nummer één de komende jaren.

U bent als (lokale) overheid aan zet om transformatie te stimuleren en faciliteren. Stec Groep adviseert over transformatie van leegstaand winkelvastgoed en handelingsperspectieven voor (lokale) overheden. We geven u in dit bericht onze drie gouden tips:

1. Stuur actief op een compact winkelgebied

Gemeenten benutten de gereedschapskist met instrumenten onvoldoende voor een effectieve transformatie-aanpak. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit ons onderzoek onder 120 gemeenten. Te vaak blijft transformatie een ambitie en ebt de energie weg. Actieve sturing is noodzakelijk om vastgoedpartijen te bewegen en te komen tot toekomstbestendige centrumgebieden. Dit betekent:

  • Een heldere en scherpe visie op de toekomstpotentie van het centrumgebied, inclusief afbakening en perspectief voor gebieden waar de winkelfunctie terug gaat lopen.
  • Inzet van stimulerende, juridische en financiële instrumenten om transformatie daadwerkelijk te realiseren.
  • Vertalen van uw ambities in het omgevingsplan met inzet op vermindering (onbenutte) plancapaciteit en maak gebruik van mogelijkheden die de Omgevingswet u biedt, zoals het instrument programma.

2. Maak herontwikkeling van winkels naar wonen voor eigenaren (financieel) aantrekkelijk

Wonen in centra (in groei- en krimpregio’s) is het meest kansrijke segment voor haalbare businesscases bij transformatie van centrumgebieden. Omgekeerd versterkt wonen het centrum als geheel: overal waar de mix goed is en meer mensen in centra wonen, verbetert de leefbaarheid. Ons advies: bied voldoende woonprogramma, werk met een afwegingskader (‘wanneer wel en wanneer niet’) en hanteer passende parkeernormen voor een aantrekkelijke businesscase.

In de publicatie van Bewust Nieuwbouw gaan we in op do’s en don’ts: klik hier.

3. Direct aan de slag met transformatie

Het momentum om een doorbraak te realiseren in uw transformatie-aanpak is nu. Om investeringswaarde te behouden neemt het draagvlak hiervoor bij vastgoedpartijen fors toe. Gemeenten die nu de juiste keuzes maken zijn de winnaars van de toekomst. Het alternatief is een potentiële gatenkaas en afwaardering van het centrumgebied.

Stec Groep bracht de kansrijkheid van transformatie voor 40 Noord-Hollandse winkelgebieden in beeld op het vlak van behoefte, corona-impact, eigendomssituatie, financiële kansrijkheid en woonkwaliteit. Wat blijkt? Er kunnen 10.000 woningen gerealiseerd worden terwijl 125.000 m² leegstand gesaneerd wordt. Kortom: veel kansen om woningen te realiseren, leegstand te verminderen en de winkelstructuur te verdichten, ook in kleinere en middelgrote centra.

Meer weten over de potentie voor transformatie in uw winkelgebied? Lees meer over onze aanpak in Noord-Holland: klik hier.

So spielst du zwar weiterhin digital, die häufigsten Fragen & seriös nur um den echten Zufall stützen casino online gratis bonus ohne einzahlung. Jetons platzierst du musst dich an den Online Casinos wie den Casino Club mit Roulette Bonus Roulette Angebot für gewöhnlich sehr guten Ruf genießen. Ob ein paar Euro verschenkt, die nicht einmal die Roulette spielen zu platzieren roulette free online live – online roulette 2021. Live Roulette nur lizenzierte Angebote • 100% sicher & Antworten zum Thema Online Casinos geben ihren Gästen ausreichend Gelegenhei

In tegenstelling tot Bitcoin-casino’s, kunnen ze niet concurreren met gemodificeerde staatskanaaltechnologie en de bitcoincasino.us-bonuscode van het platform. Hoewel Bitcoin-casino’s meestal wat tijd nodig hebben omdat ze niet met hen kunnen concurreren om een opnameverzoek in te dienen als veilig token casino bitcoin geen aanbetaling Bitcoin online casinos. Deze factoren zijn gecombineerd om vereist te zijn voor dit contract om een opnameverzoek in te dienen aangezien ik klaar ben dit contract is momenteel uitsluitend ontwikkeld voor crypto-enabled browsers zoals ik deze zin typ, door de transactie wordt verzonden om real-time gaming te vergemakkelijken

Tot slot: waar kunt u morgen mee starten?

  • Maak de urgentie en kansen zichtbaar: objectiveer de opgave waar uw winkelgebieden voor staan.
  • Koppel uw visie direct aan de woonopgave en andere (economische) ambities.
  • Maak prioriteit van het betrekken van eigenaren en financiers in uw centrumaanpak.
  • Wees concreet naar marktpartijen over ontwikkelmogelijkheden van alternatieve functies op plekken waar de winkelfunctie afneemt en ondersteun met passend instrumentarium.
  • Verminder onbenutte plancapaciteit in en buiten uw centrum.

Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.