Werklocaties 2050: circulair, slim en vitaal

Meer nieuws

Donderdag 8 oktober was ons webinar ‘Werklocaties 2050: circulair, slim en vitaal’. Heeft u het gemist of wilt u nog een keer terugkijken? Dat kan via deze link.

Graag geven we u de volgende leerpunten mee:

  • Erken het grote belang van werklocaties. Zo zijn bedrijventerreinen goed voor meer dan 30% van de banen, 40% van het bruto binnenlands product en circa 60% van de jaarlijkse R&D-investeringen in Nederland. Bovendien kunnen bedrijventerreinen flink bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen.
  • De noodzaak tot toekomstbestendige werklocaties is groter dan ooit. Alleen al voor het behoud van werkgelegenheid in huidige tijden van economische onzekerheid. Maar ook voor de energietransitie, omslag naar een circulaire economie en verdergaande digitalisering. Hoe beter uw werklocaties hierop zijn toegesneden, hoe concurrerender en vitaler uw bedrijven en hoe robuuster het verdienvermogen van uw economie. Meer informatie hierover? Vraag hieronder ons whitepaper ‘7 tips voor duurzaam economisch herstel bedrijventerreinen’ aan.
  • Investeer in een helder toekomstbeeld en heldere toekomstagenda voor uw werklocaties. Waarin is uw gemeente of regio economisch sterk? Welke rol spelen uw werklocaties daarbij? Wat komt op uw gemeente of regio af? Waar wilt u naartoe en welke werklocatieportefeuille heeft u daarvoor nodig? Maak werk van een concrete investeringsagenda (geld en capaciteit) en ga aan de slag (doen!). Zie ter inspiratie bijvoorbeeld het integrale toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant dat wij maakten.
  • Iedere werklocatie is uniek; dit vraagt om een tailormade aanpak van onderaf in plaats van bovenaf. Opgaven en investeringskansen op bedrijventerreinen verschillen sterk en zijn afhankelijk van de omvang, het type bedrijven, de omgeving van het terrein, eigendomssituatie, organisa­tiegraad en ervaren knelpunten. De route naar 2050 is dus voor ieder terrein uniek en niet elk terrein hoeft 100% circulair of energiepositief te zijn. Onze Next Economy Effect Rapportage (NEER) biedt een grondig inzicht in de kenmerken en praktische investeringskansen voor iedere locatie. Al meer dan 1.000 bedrijventerreinen gingen u voor. Vraag hieronder ons whitepaper ‘Turbo op toekomstbestendige bedrijventerreinen’ aan.
  • Circulair 2050: groot denken, klein en praktisch handelen. Breng op bestaande terreinen de materiaalstromen in beeld, verbind bedrijven met elkaar en faciliteer bijvoorbeeld met een digitaal vraag- en aanbodplatform. Investeer als gemeente in parate kennis over aanbieders en vragers van verschillende soorten reststromen op uw bedrijventerreinen en draag naar bedrijven actief uit wat u waar wilt ontwikkelen (zie toekomstbeeld), zodat koppelingen makkelijker zijn te leggen. Het bedrijf PaperFoam uit Barneveld vertelde bijvoorbeeld dat zij veel restwarmte over hebben, maar dat gemeenten, regio’s en provincies waar zij aanklopten niet wisten welke andere bedrijven of functies hiermee geholpen zouden zijn. Een gemiste kans!
  • Hanteer voor nieuwe terreinen de grond- en reststoffenstroom van bedrijven als vestigingscriterium. De gemeente Amersfoort gaat dit bijvoorbeeld doen bij hun nieuwe, circulair te ontwikkelen bedrijventerrein Vinkenhoef. Pas verder circulaire uitgiftevoorwaarden toe, zoals remontabel bouwen, een verplicht materialenpaspoort en incentives zoals lagere leges of een grondprijskorting bij extra circulariteit van het bouwplan. En ondersteun bedrijven hierbij met goede begeleiding en advies.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.