23 juni 2020

share
EmailLinkedInTwitter

Wonen, werken en andere functies zoals winkelen en voorzieningen wisselen elkaar in bebouwd Nederland regelmatig af. Toch is monofunctioneel nog vaak de norm: het bedrijventerrein, de woonwijk, het winkelcentrum en de kantoorlocatie. Maar: meer mengen moet. Juist nu ruimte steeds schaarser wordt bieden gemengde, multifunctionele gebieden veel voordelen. Mengen stimuleert meervoudig ruimtegebruik en biedt daarmee kansen voor het zo efficiënt mogelijk voorzien in de grote ruimteclaims (naast wonen en werken bijvoorbeeld ook de energietransitie). Ook draagt mengen bij aan minder vervoersbewegingen en toekomstbestendigere gebieden.

Dé vraag die hierbij centraal staat is: ‘Hoe kunnen we wonen en werken mengen om zo de verschillende ruimteclaims te bedienen?’ Mengen gaat namelijk niet vanzelf. Goede stok achter de deur is bijvoorbeeld de Omgevingswet. Die dwingt én biedt kansen om anders naar ruimtelijke scheiding van functies te kijken en mengen te stimuleren. Deze en andere praktische adviezen en tools zijn te lezen in ons paper Mengadviezen en -tools. Daarnaast schreven we een tweede paper Mengtypologie en toepasbaarheid met voorbeelden van mengtypologieën in acht vormen, die laten zien dat mengen echt kan en op veel plekken al gebeurt.

We hopen dat de whitepapers u inspireren, prikkelen, uitdagen en concreet adviseren. Mengen komt niet vanzelf tot stand, maar is zeker wel de moeite waard. Wilt u meer weten over mengen van wonen en werken? De (on)mogelijkheden van mengen op uw werklocaties bepalen door ze langs onze Mengbaarheidsmeetlat te leggen? Neem dan gerust contact met ons op.