Expertise

Grondmarkt

Alle expertises

Marktconforme grondprijzen en grondexploitaties

Tot 2030 moeten er 100.000 woningen per jaar worden gebouwd. Daarvan moet twee derde een betaalbare huur of koopwoning zijn. Maar veel nieuwbouwprojecten zijn stillen komen te liggen of worden opnieuw tegen het licht gehouden. Oorzaken zijn de aangescherpte regelgeving, hoge bouwkosten en hoge rente in combinatie met hoge woningprijzen. Ook worden te hoge gemeentelijke grondprijzen vaak genoemd als oorzaak. Ons beeld is dat het in de praktijk vaak genuanceerder ligt. Landelijke en Europese wet- en regelgeving dwingen gemeenten marktconforme grondprijzen te hanteren voor zowel woningbouw, zorgfuncties als voor commerciële functies (bedrijventerreinen, kantoren, et cetera). Met de residuele methode (mogelijk in combinatie met andere methoden) kan de marktconforme grondwaarde bepaald worden. In de huidige tijd betekent dit dat gemeentelijke grondprijzen vaak bijgesteld moeten worden.

Voor sommige activiteiten zoals Diensten van Algemeen Economisch Belang (zoals sociale huurwoningen en mits gedegen onderbouwd in beleid voor middenhuur) mogen gemeenten afwijken van marktconforme grondprijzen.

Stec Groep helpt u met:

  • Bepaling en adviseren over grondwaardes en (marktconforme) grondprijzen voor wonen, werken, retail, overige functies of specials (zoals reclame- of zendmasten, zorglocaties en zonnevelden)
  • Het behalen van goede resultaten bij onderhandelingen met marktpartijen
  • Opstellen van uw grondbeleid en grondprijsbeleid
  • Beoordeling van uw grondexploitatie op opbrengsten, risico’s en optimalisatiemogelijkheden
  • Opbrengstpotentie en programmering van locaties
  • Ontwikkelstrategieën
  • Waardebepalingen van vastgoed en grondposities
  • Koppeling van financiële aspecten van gebiedsontwikkeling met bijvoorbeeld maatschappelijke opgaven (MKBA’s) of risico-analyses

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.