Omgaan met onzekerheid: programmeer adaptief

Meer nieuws

Woningbouwprogrammering is omgeven door onzekerheden

In 2050 heeft Nederland 17 tot 22 miljoen inwoners, zo blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Deze in potentie grote toename van de bevolking, en daarmee samenhangend het aantal huishoudens, zorgt voor een toenemende kwantitatieve druk op de woningmarkt. Er zijn immers meer woningen nodig als er meer huishoudens zijn. De vraag is alleen hoeveel woningen en wat op lokale en regionale schaal de bandbreedtes en voorwaarden voor deze huishoudenstoename zijn. Vooral het buitenlandse migratiesaldo blijkt een onzekere factor, met in potentie grote impact op de kwantitatieve groei. Deze onzekerheid hangt onder andere samen met politieke keuzes, economische ontwikkelingen (meer of minder arbeidsmigranten) en onvoorziene omstandigheden, zoals oorlogen (toename of afname van vluchtelingen) en de coronacrisis (verschuivingen in de kwalitatieve vraag). Dit zijn ontwikkelingen die u niet in de hand heeft, maar waar u wel op wilt kunnen anticiperen.

Een adaptieve programmering biedt u de mogelijkheid om flexibel te blijven en mee te bewegen met (onvoorziene) ontwikkelingen

Een werkwijze om met onzekerheden in de woningbouwprogrammering om te kunnen gaan is adaptief programmeren. Adaptief programmeren en werken met scenario’s voor mogelijke toekomstbeelden stelt u in staat flexibel te blijven, mee te bewegen met ontwikkelingen en in te spelen op kansen. In plaats van de toekomst in de programmering vast te willen leggen, is adaptief programmeren meer een werkwijze om het proces te beheersen. Via zogenoemde ontwikkelpaden werkt u toe naar (gewenste) toekomstbeelden. Dit maakt adaptief programmeren zeer geschikt voor gemeenten, regio’s of provincies die blijvend naar balans zoeken in hun woningbouwprogrammering. Een belangrijk voordeel is dat u flexibel kunt inspelen op het moment dat ontwikkelingen zich voordoen die afwijken van verwachtingen of ambities. Door ontwikkelpaden te zien als een verkenning van mogelijke toekomstbeelden wordt inzichtelijk welk deel van uw programmering robuust is onder alle omstandigheden.

Heeft u interesse in het whitepaper met onze tips om uw programmering adaptief te maken? Klik op de link hieronder, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.