Nieuws

Explosieve toename kleine units op bedrijventerreinen

Giga groei kleine units op bedrijventerreinen belemmert circulaire transitie en doorgroei bedrijven Vooral op nieuwe bedrijventerreinen…

Lees verder

Meer nieuws

Groot bouwpotentieel op bestaande logistieke brownfields

Lees verder

Ruimte creëren voor circulaire economie

Lees verder

Volop kansen voor mengen in centra en gebiedsontwikkelingen

Lees verder

Grenzen aan groei: in 2023 40% minder bedrijventerreinenvraag

Lees verder

Meer gemeenten verlagen grondprijzen wonen, maar gemiddeld toch nog +0,23% stijging

Lees verder

Doorbraak mogelijk voor 70.000 extra woningen in binnensteden door energielabels winkels

Lees verder

Van programma naar praktijk: werken aan ruimte voor economie

Lees verder

Naar optimaal ruimtegebruik op bedrijventerreinen

Lees verder

Whitepaper ‘Werken aan een Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie (RCES)’

Lees verder

De impact van faillissementen op de winkelmarkt: zes vragen en antwoorden

Lees verder

Gemeentebenchmark Stec Groep: ruimtelijke strategie cruciaal voor realiseren circulaire economie 

Lees verder

Uitwerking regionale woondeals vraagt om betere samenwerking

Lees verder

Regulering middenhuur vraagt om verduidelijking rol corporaties

Lees verder

Meer regie op de volkshuisvesting: mooi ideaal maar in deze vorm ook uitvoerbaar?

Lees verder

De regionale woondeals waarmaken: vijf tips voor provinciebestuurders

Lees verder

Aanbod bedrijfsruimte blijft extreem laag: beter benutten bedrijventerreinen broodnodig

Lees verder

Vijf tips voor provinciale bestuurders: werk maken van voldoende en toekomstbestendige werklocaties

Lees verder

Grootste krimp winkelmarkt voorbij, transformatieopgave blijft groot

Lees verder

Vijf tips op weg naar een 100% circulaire economie

Lees verder

De druk op de ruimte is enorm: benut bedrijventerreinen beter

Lees verder

Versnellen woningbouw: kansen voor versnellen juridische bestemmingsplanprocedures

Lees verder

Afstuderen bij Stec Groep – Adviseur Mick over zijn stage en onderzoek naar flitsbezorging

Lees verder

Gemeenten verhogen grondprijs wonen (+2,4%), ondanks omslag in de markt

Lees verder

Stec Groep lanceert model MEERwaarde Bedrijventerreinen

Lees verder

Horeca: van groei naar een duurzame versterking van het centrum

Lees verder

De woningmarkt is niet af, volkshuisvesting kan veel beter

Lees verder

Help, bedrijfspand gezocht! Aanbod zakt naar recorddieptepunt

Lees verder

Logistiek en distributiecentra doorontwikkelen tot een kernwaarde voor de regionale economie

Lees verder

70.000 woningen mogelijk op verdiepingen in centrumgebieden

Lees verder

Ruimte voor bedrijventerreinen: topprioriteit voor next economy

Lees verder

De opkomst van food en versterking van vitale verszaken

Lees verder

Veel te winnen met doorstroming van ouderen op de woningmarkt

Lees verder

Betaalbare woningen voor lage en middeninkomens: kans voor gemeenteraden om problemen aan te pakken

Lees verder

Ruimtevraag voor (stads)distributie vraagt om regie van lokale overheden

Lees verder

Gemeenten alerter en actiever inzake grond(prijs)beleid

Lees verder

Gemeenten verhalen minder kosten dan wettelijk mag

Lees verder

Whitepaper ‘Slimme woningbouw met gouden driehoek’

Lees verder

Ontwikkelaars, beleggers en corporaties komen met gezamenlijk aanbod voor meer middenhuurwoningen in provincie Gelderland

Lees verder

80% winkelbeleggers wil lege winkelpanden transformeren

Lees verder

Krapte en transities vragen om visie en regie op bedrijventerreinen

Lees verder

Webinar (29-04) ‘(Her)ontwikkeling logistiek, aanbevelingen voor clustering en regionale meerwaarde’

Lees verder

Gemeentebenchmark Omgevingswet 2020

Lees verder

Omgaan met onzekerheid: programmeer adaptief

Lees verder

Gemeentelijke grondprijs moet marktconform

Lees verder

Stec Groep brengt transformatiepotentie Noord-Hollandse winkelgebieden naar wonen in beeld

Lees verder

Onderzoek: 90% gemeenten verwacht impuls circulaire economie door coronacrisis

Lees verder

Wonen en werken: tips en adviezen voor mengen met meerwaarde

Lees verder

Onderzoek: Driekwart (winkel)centra moet nog compacter, zeker post-corona

Lees verder

20 jaar monitoring locatiedynamiek

Lees verder

10 tips voor gemeenten bij implementatie Omgevingswet

Lees verder

Webshops openen in hoog tempo fysieke winkels

Lees verder

Kansen voor versnellen woningmarkt

Lees verder

Circulaire economie: nieuw perspectief op bedrijventerreinen

Lees verder

Stec Groep maakt mengbaarheid Amsterdamse en Zaanse bedrijven inzichtelijk met mengbaarheidsindicator

Lees verder