Horeca: van groei naar een duurzame versterking van het centrum

Meer nieuws

Horeca heeft een flinke opmars gemaakt in centrumgebieden. Tot de coronacrisis werden er jaarlijks zo’n 700 lege winkelpanden gevuld met horeca (Locatus, 2020). Na twee zware jaren kent de horeca momenteel een sterk herstel. De groei van het aantal horecaverkooppunten versterkt het verblijfskarakter van centrumgebieden en speelt in op de behoefte aan beleving en ontmoeting. Tegelijkertijd ligt ook verschraling op de loer. Een goede mix van aantrekkelijke horeca is essentieel. Evenwicht, diversiteit en kwaliteit zijn daarbij belangrijker dan kwantiteit.

Dit roept de volgende vraag op: hoe zet u de potentie van horeca in voor een duurzame versterking van het centrum? In ons whitepaper ‘Horeca: van groei naar een duurzame versterking van het centrum’ gaan we hierop in en geven we u vier praktische tips. Aan het einde van dit artikel kunt u het whitepaper downloaden.

Horeca zorgt op drie manieren voor een kwalitatieve versterking van centrumgebieden, namelijk als:

  • Functieverbreder: horeca draagt bij aan de switch van ‘place to buy’ naar ‘place te be and live’
  • Verblijfsverlenger: horeca wakkert combinatiebezoek met en tussen andere voorzieningen aan
  • Extra inkomstenbron: horeca vergroot het bestaansrecht van winkeliers, maatschappelijke en culturele voorzieningen met mengconcepten

Horeca als functieverbreder draagt bij aan de switch van ‘place to buy’ naar ‘place to be and live’

Centrumgebieden veranderen steeds meer van pure winkelgebieden naar plaatsen waar winkelen, wonen, werken, ontmoeten en recreëren samenkomen. De consument kiest voor de centrumgebieden die deze aantrekkelijke en optimale totaalbeleving kunnen bieden. Een kwalitatief goed en divers horeca aanbod draagt hieraan bij. Sterke horecaconcepten zetten een gebied bovendien op de kaart bij bewoners, bezoekers en toeristen. Winkelen is namelijk steeds vaker een vrijetijdsbesteding of een dagje uit. Horecavoorzieningen worden daarbij steeds vaker gebruikt als ontmoetingsplek. Dit is ook terug te zien in het uiterlijk van centrumgebieden. Kunst en cultuur, horeca, (flex)kantoren, maak-bedrijven, zorg, onderwijs, wonen en dienstverleners zijn steeds vaker prominent in het straatbeeld aanwezig. Toekomstbestendige winkelgebieden hebben een sfeervol, veelzijdig, onderscheidend en vernieuwend karakter.

Figuur 1: Profiel centrumgebieden

Horeca als verblijfsverlenger wakkert combinatiebezoek met en tussen andere voorzieningen aan

Horeca heeft een groeiende invloed op het functioneren van centrumgebieden. Ruim een derde van de consumenten die komt winkelen maakt ook gebruik van horeca . Lunchrooms en café of terras zijn daarbij veruit het meest populair. Winkels en horeca zijn in toenemende mate met elkaar verweven en hebben een positief effect op elkaar. Het combinatiebezoek zorgt ervoor dat consumenten langer in het centrum blijven en meer geld uitgeven. Tijdens de coronacrisis werd deze verwevenheid nogmaals bevestigd. Toen alleen de winkels open waren, lagen de bezoekersaantallen in centrumgebieden aanzienlijker lager dan toen de horeca weer was geopend. Een sterk horeca aanbod heeft daarmee een direct positief effect op het overige voorzieningenaanbod in een centrumgebied.

Horeca als extra inkomstenbron vergroot het bestaansrecht van winkeliers met mengconcepten

De scheidingslijnen tussen sectoren en branches vervagen. Combinaties van detailhandel met andere functies als horeca en consumentendienstverlening zien we steeds vaker terug. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van horeca met een wasserette, speelgoedwinkel of boekhandel. Mengvormen vergroten het bestaansrecht van winkeliers. Door in te zetten op een combinatie van detailhandel en horeca, dienstverlening of cultuur ontstaat een ontmoetingsplek. Dit trekt extra bezoekers, de verblijfsduur van de consument wordt verlengd en zij geven meer geld uit. Door verschillende inkomstenbronnen worden (conjuncturele) risico’s bovendien gespreid. Mengconcepten vergroten daarmee het bestaansrecht van voorzieningen. 

Bron: www.tripadvisor.nl / www.janske.nl

We geven in ons whitepaper vier tips waar u lokaal mee aan de slag kunt gaan. Hiermee heeft u handvaten om de potentie van horeca optimaal te benutten en de levendigheid in centrumgebieden duurzaam te versterken:

  • Zorg voor de juiste horeca op de juiste plek. Maak een visie en ontwikkelstrategie voor de deelgebieden in het centrum
  • Verkies kwaliteit boven kwantiteit. Zet in op een kwalitatief, divers en aantrekkelijk horeca aanbod door gebruik te maken van een afwegingskader
  • Zet (cultuur)historische gebouwen en andere beeldbepalende elementen in om kwalitatieve concepten te verleiden. Hierdoor ontstaan (vaak midden in het centrumgebied) kwalitatief sterke en onderscheidende horecaconcepten
  • Zet horeca in om maatschappelijke functies in centrumgebieden een plek en bestaansrecht te geven. Met deze mengvormen wordt zowel het totaalconcept als de maatschappelijke en financiële waarde van deze locaties vergoot

Publicaties

Klik op het whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.