Volop kansen voor mengen in centra en gebiedsontwikkelingen

Meer nieuws

Monofunctionele gebieden zijn nog te vaak de norm. Hoewel breed gedragen komt mengen van wonen, werken en voorzieningen nog lastig tot stand. We ontwikkelden een aanpak die mengen wél dichterbij brengt. Want meer mengen moet… en kan!

De urgentie om wonen, werken en voorzieningen te mengen is groot. Een greep uit de voordelen:

  • Diverse en levendigere wijken en centra met een echte mix van functies
  • Intensiever en slimmer ruimtegebruik in nieuwe gebiedsontwikkelingen, centra en op werklocaties
  • Ruimte vrijspelen op bedrijventerreinen voor bedrijven die daar écht moeten zitten
  • Stimulans voor verduurzaming op gebouw- en gebiedsniveau (wijken, centra en werklocaties)
  • Bedrijven zijn in een gemengde, levendige en goed bereikbare omgeving veel aantrekkelijker voor nieuwe werknemers

Ons valt op dat juist binnensteden en nieuwe gebiedsontwikkelingen (waar mengen het credo is) kunnen profiteren van de grote ruimtedruk op bedrijventerreinen. In binnensteden loopt het aantal winkels terug en wordt er gezocht naar nieuwe vormen van beleving en functiemix. In wijkwinkelcentra kan de wijkeconomie een plek krijgen. En veel van de nieuwe gemengde gebiedsontwikkelingen (zoals de NOVEX-gebieden) zoeken hard naar de programmatische invulling van werken. Door lichte bedrijven op bedrijventerreinen te verplaatsen ontstaat meer ruimte voor bedrijven die dat echt nodig hebben.

Mengen levert dus veel op. Maar het gaat niet vanzelf. Inzet van alle betrokkenen (overheid, ondernemers en eigenaren) is noodzakelijk. We ontwikkelden een aanpak op basis van onze ervaringen in heel Nederland. In dit whitepaper leest u hoe u als overheid aan de slag kunt gaan om de kansen die er zijn te pakken. Download onderaan deze pagina.

Download


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.