Naar optimaal ruimtegebruik op bedrijventerreinen

Meer nieuws

Noodzaak om bestaande bedrijventerreinen beter te benutten

In veel regio’s in Nederland is schaarste aan kavels en bedrijfsvastgoed (klik hier) De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen stuit op meerdere hindernissen zoals netcapaciteit en stikstof, terwijl diverse opgaven om extra ruimte vragen. Zo blijkt uit een verkenning van het PBL dat tot 2050 de circulaire economie tot 40% meer ruimte vraagt dan de huidige lineaire economie. De combinatie van extra ruimtevraag en het ontbreken van voldoende uitbreidingsmogelijkheden, maken het onvermijdelijk om de bestaande bedrijventerreinen te vernieuwen en te optimaliseren. Het beter benutten van bestaande plekken wordt dan ook een belangrijk onderdeel van het Programma Werklocaties en de Nota Ruimte van het Rijk.

Een terechte beleidskoers, want bestaande bedrijventerreinen worden vaak niet optimaal benut. Zo zitten er regelmatig lichte bedrijfsactiviteiten op locaties waar hogere milieu categorieën zijn toegestaan, droge bedrijven op waterontsloten kavels, worden toegestane bouwhoogtes en bebouwingspercentages niet volledig benut en voldoet een deel van de bestaande vastgoedvoorraad niet aan moderne duurzaamheidsstandaarden. Er is kortom veel potentie op de bestaande terreinen. Hoe onderzoekt en verzilvert u deze potentie? Hiervoor ontwikkelde Stec Groep de Beter Benutten Indicator (BBI).

Resultaten Beter Benutten Indicator (BBI) zijn vertrekpunt voor actie

De BBI brengt de potentie van bestaande bedrijventerreinen vanuit drie dimensies in beeld:

  • Ruimtelijk: intensief en meervoudig ruimtegebruik
  • Economisch: juiste bedrijf op de juiste plek
  • Duurzaam: groene en klimaatadaptieve omgeving

De uitkomsten van de BBI vertalen we per terrein in concrete adviezen en directe input voor uw handelingsperspectief. Ruimtewinst realiseren in de bestaande voorraad is haalbaar. Door ons uitgevoerde onderzoeken met de BBI laten een ruimtewinst van 5 tot 20% zien op terreinniveau. Deze potentie verzilveren, vergt extra inzet (middelen en tijd). De BBI is de basis voor kennis over de potentie op bestaande bedrijventerreinen en daarmee een vertrekpunt voor actie. Het vormt een ideaal hulpmiddel om met ondernemers en vastgoedeigenaren het gesprek aan te gaan over beter benutten.

Ook aan de slag met BBI? Download onze productsheet.

Publicatie


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.