Whitepaper ‘Werken aan een Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie (RCES)’

Meer nieuws

De circulaire economie verandert het economisch speelveld. We zien bedrijfsactiviteiten veranderen, oude bedrijfsmodellen verdwijnen en nieuwe opkomen, nieuwe toeleveringsketens ontstaan en reshoring van productie- en verwerkingsactiviteiten in Europa. Regio’s moeten innoveren en zich opnieuw positioneren om de kansen in de nieuwe economische werkelijkheid te pakken. Dat vraagt visie op het toekomstig verdienvermogen van de regio: hoe ziet de circulaire economie eruit, welke bedrijfsactiviteiten horen daarbij, waar specialiseert uw regio zich in en hoe gaat u dat regisseren?

Ruimte is in deze visie een belangrijke succesfactor. De circulaire transitie heeft namelijk invloed op de ruimtevraag en vestigingsdynamiek van bedrijven: waar kunnen (circulaire) bedrijven zich in de toekomst duurzaam vestigen en groeien? Om u in deze afwegingen te helpen, schetsen we in ons nieuwe whitepaper onze visie op een Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie (RCES). We zetten het speelveld en onze verwachtingen voor zes verschillende typen werklocaties uiteen: welke circulaire ontwikkelingen zien we aankomen, waar liggen (ruimtelijke) kansen en opgaven waarop u een antwoord moet formuleren?


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.