Ruimtelijk advies- en onderzoeksbureau

Advies, onderzoek en strategie over wonen, werken en leefomgeving

Nederland heeft veel ambities die ruimte vragen, maar ruimte is schaars. Hoe maak je dan de juiste keuzes? Stec Groep helpt gemeenten, regio’s, provincies, ministeries, beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties bij deze keuzes.

Onze expertises

Video

Video webinar 'Met optoppen naar de top'

Lees verder

Video

Video webinar webinar 'Circulaire economie en ruimte'

Lees verder

Trainingen en bijeenkomsten Stec Fabriek

Nieuws

Explosieve toename kleine units op bedrijventerreinen

Lees verder

Groot bouwpotentieel op bestaande logistieke brownfields

Lees verder

Ruimte creëren voor circulaire economie

Lees verder

Volop kansen voor mengen in centra en gebiedsontwikkelingen

Lees verder

Grenzen aan groei: in 2023 40% minder bedrijventerreinenvraag

Lees verder

Meer gemeenten verlagen grondprijzen wonen, maar gemiddeld toch nog +0,23% stijging

Lees verder

Doorbraak mogelijk voor 70.000 extra woningen in binnensteden door energielabels winkels

Lees verder

Van programma naar praktijk: werken aan ruimte voor economie

Lees verder

Naar optimaal ruimtegebruik op bedrijventerreinen

Lees verder

Whitepaper ‘Werken aan een Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie (RCES)’

Lees verder

De impact van faillissementen op de winkelmarkt: zes vragen en antwoorden

Lees verder

Gemeentebenchmark Stec Groep: ruimtelijke strategie cruciaal voor realiseren circulaire economie 

Lees verder

Uitwerking regionale woondeals vraagt om betere samenwerking

Lees verder

Regulering middenhuur vraagt om verduidelijking rol corporaties

Lees verder

Meer regie op de volkshuisvesting: mooi ideaal maar in deze vorm ook uitvoerbaar?

Lees verder

De regionale woondeals waarmaken: vijf tips voor provinciebestuurders

Lees verder

Aanbod bedrijfsruimte blijft extreem laag: beter benutten bedrijventerreinen broodnodig

Lees verder

Meer nieuws

Expertises

Stec Groep heeft expertise op verschillende vastgoedmarkten. Daardoor zijn wij in staat u een sectoraal en integraal advies te geven, waarin u maximaal de mogelijkheden benut die de Omgevingswet u biedt. Een greep uit onze expertises staat hieronder.

Over ons

Nederland heeft veel ambities en opgaven die extra ruimte vragen. Neem de forse woningbouwopgave, de omslag naar een duurzame energievoorziening, de transitie naar een circulaire economie en meer ruimte voor water en groen. Maar Nederland blijft een klein land.  Dit betekent dat we de bestaande ruimte beter moeten benutten en ook steeds vaker ruimtegebruik moeten prioriteren. Lees meer…

Vacatures