• Marktexpertise over ruimtelijke ontwikkeling
  • Oplossingen voor gebouwen, gebieden en grond
  • 25 planologen, geografen en (vastgoed)economen
  • Klanten geven ons gemiddeld een 8,3
  • 92% van onze adviezen wordt uitgevoerd

Trainingen en bijeenkomsten Stec Fabriek

Nieuws

stec referenties

Klanten

Woonvisie regio Alkmaar
Stec Groep begeleidt het proces om met de regio Alkmaar en alle betrokken (markt-)partijen te komen tot een nieuw Regionaal Actie Programma Wonen.
Economische effect rapportage Amsterdam
Economische effect rapportage (EER) en gebiedsvisies bestaande bedrijventerreinen voor KvK en gemeente Amsterdam.
Mengbaarheidsmeter wonen-werken
Voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstad ontwikkelden we de Mengbaarheidsmeter. Daarmee brengen we objectief de potentie voor mengen van wonen en werken op bedrijventerreinen in beeld.
Transformatie lege kantoren Deventer
Aan de hand van het instrument 'Hoe courant is uw pand' adviseerden we de gemeente Deventer en vastgoedbeleggers over herontwikkeling van (lege) kantoren.
Bedrijventerreinenaanpak Den Haag
De stad Den Haag assisteren we bij de bedrijventerreinenstrategie. Ook deden we onderzoek naar de vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte.
Detailhandelsvisie voor West-Brabant
De regio West-Brabant ondersteunden we bij het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de nieuwe retailvisie.
Gebiedsregisseur Oosterwold voor Rijk, Almere en Zeewolde
Esther Geuting van Stec Groep was als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor de realisatie van Oosterwold, een landelijke proeftuin voor organische gebiedsontwikkeling voor nieuwe woonconcepten met opvallend veel vrijheid.
Ladderproof maken woonplannen West-Overijssel en Twente
Gemeenten in West-Overijssel en Twente helpen we bij het Ladderproof maken van hun woonprogrammering, samen met de provincie Overijssel.
Kantorenaanpak provincie Utrecht
Stec Groep adviseerde de provincie Utrecht over de vraag naar kantoorruimte voor de middellange termijn en de toekomstpotentie van bestaande en geplande kantoorlocaties.