40% grote logistiek staat voor huisvestingsbeslissing

Logistiek is hot; er is vooral veel vraag naar grote logistieke hallen. 40% van de grote logistieke bedrijven wil uitbreiden of verplaatsen, blijkt uit onze eigen database Logistiek in Beeld. Bedrijven zoeken steeds vaker grotere kavels: locatiebeslissingen van 10 of 15 hectare zijn geen uitzondering meer.

Stec Groep is specialist in logistiek. We adviseren veel logistieke hot spots over de beste strategie voor locatieontwikkeling, de grondexploitatie en gebiedsinrichting. Ook maken we marketing- en acquisitieplannen voor logistieke parken en ondersteunen we bij het onderscheidend maken van de propositie. Logistieke bedrijven zelf (vervoerders, verladers) adviseren we over de optimale locatiekeuze en risicomanagement.

Voor regio’s adviseren we over logistieke strategieën, waaronder samenwerking en arbeidsmarkt.

Vraag hier ons nieuwe rapport ‘Logistiek in Beeld’ aan.

De logistieke en vastgoedsector hebben behoefte aan meer visie en aan investeringsmogelijkheden op de ‘beste’ plekken. Het recent verschenen advies waarin het College van Rijksadviseurs de regering adviseert om de verdere verdozing van Nederland aan banden te leggen, biedt volgens Wim Eringfeld (Stec Groep) volop aanknopingspunten voor de sector in de breedste zin van het woord om samen deze handschoen op te pakken. Lees meer.

Stec Groep heeft in opdracht van de MIRT Goederenvervoercorridor een advies geschreven over hoe de verschillende overheidslagen hun ruimtelijk beleid concreet vorm kunnen geven om te komen tot meer clustering. We hebben voor de aspecten modal shift, duurzaamheid, complementariteit en sturing in kaart gebracht welke instrumenten de overheid hiervoor tot haar beschikking heeft. Lees hier het rapport.