Expertise

Logistiek

Alle expertises

Toekomstbestendige logistiek en logistiek vastgoed

Logistiek en goederenvervoer is cruciaal voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Zonder logistiek en goederenvervoer staat het bedrijfsleven stil, worden supermarkten en winkels niet bevoorraad en pakketjes niet meer bij de consument en de bedrijven bezorgd. Een groot deel van de logistiek en het goederenvervoer heeft nauwe banden met en/of is gerelateerd aan het in Nederland gevestigde bedrijfsleven. Ook kan de logistieke sector een cruciale rol spelen in de transitie naar een circulaire economie. De maatschappelijke kritiek is de afgelopen jaren echter sterk toegenomen en bovendien staat de sector voor grote uitdagingen, zowel bij overheden als marktpartijen en bedrijfsleven. Hoe gaan we om met de ‘verdozing’ van ons landschap? Wat is de regionale toegevoegde waarde van de logistiek? Hoe krijg ik regie op ontwikkelingen? Hoe verduurzaamt de logistiek?

Stec Groep is specialist op het gebied van logistieke vraagstukken. We adviseren logistieke hotspots, lokale en regionale overheden, marktpartijen en logistieke bedrijven over locatie- en gebiedsontwikkeling, multi-modaal transport, locatiekeuze en risicomanagement.

De visie van Stec Groep op logistiek bestaat uit vier speerpunten:

 • Bundel logistieke activiteiten op een beperkt aantal knooppunten/clusters verspreid over Nederland. Via planologische en financiële arrangementen is die sturing mogelijk. De markt vraagt om regie vanuit de (landelijke, provinciale en gemeentelijke) overheid.
 • Zet in op regionale meerwaarde op die clusters vanuit een ruimtelijk economische visie: welk type (grootschalige) logistiek past hier wel of niet? Stec Groep brengt het regionale economische ecosysteem in kaart door zorgvuldige data-analyses, eigen databases en onze specialistische kennis van binnenuit de logistiek.
 • Zet in op herontwikkeling en intensivering van brownfields op de beste locaties. Via onze eigen analysemodellen kunnen we voor de overheid en de markt kennis en inzicht vergroten en adviseren we concreet over implementatie.
 • Verhoog de maatschappelijke relevantie van distributiecentra. Streef naar functiemenging en -stapeling. Denk bijvoorbeeld aan een energiesysteem waar ook de omgeving van profiteert, hoger/meerlaags bouwen en het combineren van logistiek met andere functies (zoals wonen, bedrijfsruimte, sport/recreatie). Voorbeelden in binnen- en buitenland zijn er, marktpartijen experimenteren nu ook in Nederland. Sturing en regie is wenselijk om de markt te helpen.

Stec Groep helpt u met:

 • Advies over investeringsstrategie; kansrijk logistieke marktsegmenten, grondprijzen, brownfields, arbeidsmarkt, locatie- en gebiedsontwikkeling
 • Strategische advisering over het versterken van het logistieke ecosysteem, passend bij de ruimtelijk economische visie en regionale meerwaarde
 • Marktanalyses en strategische advisering over ruimtelijk instrumentarium voor sturing op locaties, modal shift en duurzaamheid
 • Vertalen van ambitie en visie in beleid en uitvoering
 • In beeld krijgen van ketens (supply chains) en stromen in een regio of provincie, als waardevol onderdeel van de transitie naar een circulaire economie
 • Marktverkenning naar logistieke infrastructuur voor optimaal, slim en duurzaam goederenvervoer
 • Beoordeling van innovatie en vastgoedoplossingen voor de last-mile (denk aan stadshubs)
 • Strategische vraagstukken over regio- en locatiekeuze
 • Versterking van regionale samenwerking op gebied van logistiek als strategische partner

Videos

De video opent in YouTube.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.