Expertise

Logistiek

Alle expertises

Logistiek: regie voeren op locatie en arbeidsmarkt

40% van de logistieke bedrijven wil uitbreiden, groeien of verplaatsen. Dat gaat hand in hand met een toenemende vraag naar hoogwaardig logistiek vastgoed en een groeiend rendement op investeringen. Logistiek vastgoed is dus ‘hot’. Tegelijkertijd neemt ook de maatschappelijke kritiek toe: Wat moeten we met de ‘verdozing’ van ons landschap? Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van de sector logistiek?

Stec Groep is specialist op het gebied van logistieke vraagstukken. We adviseren logistieke hotspots, lokale en regionale overheden, marktpartijen en logistieke bedrijven over locatie- en gebiedsontwikkeling, locatiekeuze en risicomanagement.

De visie van Stec Groep op logistiek bestaat uit vier speerpunten:

 1. Bundel logistieke activiteiten op een beperkt aantal knooppunten verspreid over Nederland. Via planologische en financiële arrangementen is die sturing mogelijk. De markt vraagt om regie vanuit de (landelijke, provinciale en gemeentelijke) overheid.
 2. Zorg voor specialisatie van knooppunten: welk type logistiek past hier wel of niet? Wat zijn de gevolgen van die keuze? Stec Groep brengt voor haar klanten het ecosystemen van bedrijven in kaart door zorgvuldige data-analyses en onze specialistische kennis van binnenuit de logistiek. Hierdoor ontstaat een nauwkeurig beeld voor (beleids)keuzes.
 3. Zet in op brownfieldherontwikkeling en trechter deze op voor XXL-logistiek geschikte toekomstbestendige locaties. Zorg bovendien voor voldoende marktspanning door nieuwe ontwikkelingen te temperen. Help de markt door kennis en inzicht te vergroten en te ondersteunen met proces- en financiële instrumenten.
 4. Verhoog de maatschappelijke relevantie. Maak daarbij gebruik van de koppelkansen die logistieke centra bieden; ontwikkel deze tot energiehubs. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op de platte daken, laadpalen en windmolens en gebruik logistiek om de circulaire economie te realiseren. Help de markt bovendien om retourstromen op te waarderen tot kansrijke businesscases. De logistiek is hierbij cruciaal.

De logistieke sector en de vastgoedsector hebben behoefte aan meer visie en aan investeringsmogelijkheden op de ‘beste’ plekken. Een cruciale succesfactor hierbij is samenwerking tussen de betrokken partijen.

Samenwerking is nodig om het logistieke ecosysteem te versterken. Daarom zeggen wij: ga samen aan de slag, want de logistiek is een cruciale schakel bij de transitie naar een circulaire economie.

Stec Groep helpt u met:

 • Advies over investeringsstrategie; kansrijk logistieke marktsegmenten, grondprijzen, brownfields, arbeidsmarkt, locatie- en gebiedsontwikkeling
 • Strategische advisering over het versterken van het logistieke ecosysteem, waaronder samenwerking, innovatie en arbeidsmarkt
 • Marktanalyses en strategische advisering over ruimtelijk instrumentarium voor sturing op locaties, modal shift en duurzaamheid
 • Beoordelen van toegevoegde waarde van logistieke activiteiten als basis voor strategische keuzes in logistieke visie, locatie- en gebiedsontwikkeling
 • In beeld krijgen van ketens (supply chains) en stromen in een regio of provincie, als waardevol onderdeel van de transitie naar een circulaire economie
 • Marktverkenning naar logistieke infrastructuur voor optimaal, slim en duurzaam goederenvervoer
 • Beoordeling van innovatie en vastgoedoplossingen voor de last-mile
 • Strategische vraagstukken over regio- en locatiekeuze
 • Versterking van regionale samenwerking op gebied van logistiek als strategische partner

Videos

De video opent in YouTube.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.