Grenzen aan groei: in 2023 40% minder bedrijventerreinenvraag

Meer nieuws

Bedrijven hebben in 2023 fors minder ruimte in gebruik genomen op bedrijventerreinen. Na de recordjaren 2021 en 2022 is sprake van een afname van circa 40%. Het gaat hierbij om zowel uitgiftes op nieuwe bedrijventerreinen (greenfields), herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen (brownfields) als opname in de bestaande vastgoedvoorraad, gemeten in omvang van alle transacties. Dit blijkt uit de Database Locatiebeslissingen Nederland van Stec Groep. Deze terugval past in het beeld van onder meer de NVM die constateert dat het aanbod van bedrijfsruimte voor het eerst na een lange periode weer is toegenomen in het laatste kwartaal van 2023.

Hieronder kunt u het volledige bericht downloaden. In het bericht doen we een oproep om 1) juist nu door te gaan met planvorming voor bedrijventerreinen, 2) de inzet op ‘beter benutten’ fors te verhogen en 3) te zorgen voor een ruimtelijk-economische visie en transitieprognoses.

Download

Klik op de productsheet en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.