Samen op weg naar de TOP

Meer nieuws

Nederland kent een grote woningbouwopgave. Alle partijen werken hard om de aantallen zoals afgesproken in de Regionale Woondeals te behalen. Maar de bouw stokt, grondposities zijn beperkt en er liggen uitdagingen rondom netcongestie, schoonwatertoevoer en materiaal- en capaciteitskosten. Het inlopen van de opgave vraagt dus om andere oplossingen. Het beter benutten van de bestaande woningvoorraad is één van de oplossingen om in deze tijd toch woningen toe te voegen.

Omarm optoppen door te kijken naar wat wél kan

Een van de manieren om woningen toe te voegen is het optoppen van bestaande panden: het toevoegen van woonverdiepingen bovenop bestaande gebouwen. Steeds meer gemeenten, corporaties, beleggers, bouwers, architecten en andere partijen omarmen dit idee. Belangrijk daarbij is niet te focussen op wat niet kan, maar de nadruk te leggen op wat wél mogelijk is.

Voor optoppen geldt: het is niet nieuw

Door het hele land zijn al verschillende optopprojecten gerealiseerd. Denk aan Karel Doorman en Fenix I in Rotterdam, maar ook aan de voorbeelden bovenop corporatiebezit zoals Dillenburgh in Leidschendam (Vidomes), de Aquariusflat in Amstelveen (Eigen Haard) en Toekomst Zuid in Vlaardingen (Waterweg Wonen). Kortom, kennis, kunde en vaardigheden zijn al voor handen!

Het momentum voor optoppen is nu, want:

  • Er zijn geen grondposities nodig.
  • Het past soms al binnen het omgevingsplan en geldend ruimtelijk beleid.
  • De businesscase is gunstiger in combinatie met verduurzaming.
  • De bouw blijft op gang.
  • Er ontstaat meer draagvlak voor (sociale) voorzieningen in de wijk.
  • Inbreiding scoort beter op criteria voor toekomstbestendig bouwen dan uitbreiding.
  • Doorstroming van huishoudens wordt bevorderd.
  • Het creëert een grotere diversiteit in woningtypologieën in de wijk.
  • Koppelkansen ontstaan voor verbetering toegankelijkheid en duurzaamheid van het bestaande pand.
  • Een gebiedsgerichte, integrale aanpak is mogelijk waardoor leefbaarheid en veiligheid verbeterd worden.

Met de handreiking optoppen stijgt u in acht stappen naar de TOP

De ‘Handreiking optoppen 1.0: delen is vermenigvuldigen’ neemt u mee in alle mogelijkheden van optoppen. De handreiking is geschikt voor iedereen die zich met optoppen bezighoudt of bezig wil houden. En…. door de acht stappen van projectontwikkeling te doorlopen stijgt ook u naar de TOP!


Downloads

Klik op het rapport en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.