Gemeentebenchmark Stec Groep: ruimtelijke strategie cruciaal voor realiseren circulaire economie 

Meer nieuws

Vier van de tien gemeenten vinden een Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie (RCES) noodzakelijk om de circulaire transitie te laten slagen. Meer aandacht voor werklocaties is vereist, zo stellen gemeenten. Ruim 80% van de gemeenten verwacht dat de circulaire economie daar namelijk om meer en ook andere ruimte gaat vragen. Dit blijkt uit de 2023-editie van de Gemeentebenchmark circulaire economie van Stec Groep.

Circulaire transitie = ruimtelijke transitie

Het gros van de gemeenten (82%) verwacht meer ruimtevraag op werklocaties door de circulaire transitie. Ook denken veel gemeenten (38%) dat de ruimtevraag van bedrijven verandert. Tegelijk vinden gemeenten het lastig te bepalen hoeveel en welke soort ruimte precies nodig is. Het gebrek aan data en inzicht speelt gemeenten hierbij parten. Zo blijkt uit de benchmark dat ongeveer de helft van de gemeenten niet weet wat bedrijven op hun werklocaties nu aan circulaire economie doen. Ook hebben negen van de tien gemeenten bijvoorbeeld geen zicht op de reststromen die op een werklocatie rondgaan en de circulaire potentie daarvan.

Andere conclusies uit de benchmark zijn dat een groeiend aantal gemeente aandacht heeft voor circulaire economie in werklocatiebeleid. Sinds de vorige benchmark uit 2020, is er sprake van een verdubbeling. Ook het werklocatiebeleid zélf is steeds meer circulair. Uit de benchmark blijkt dat bij gemeenten het beter benutten van bestaande werklocaties hoog op de agenda staat.

Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie (RCES)

Gemeenten zijn kortom steeds meer voorbereid op het ruimtelijk faciliteren van de circulaire economie, maar er is nog een flinke weg te gaan. Het opstellen van een specifieke Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie (RCES) kan volgens 40% van de gemeenten hierbij goed helpen. Gemeenten zien vooral meerwaarde in zo’n strategie op regionaal niveau, de circulaire economie overstijgt immers de gemeentegrenzen. Bijna 75% van de gemeenten ziet regionale samenwerking en afspraken rondom werklocaties als succesvoorwaarde om de circulaire economie te laten ontwikkelen. 

Zeven Tips

De volledige uitkomst van de benchmark kunt u lezen door het rapport te downloaden. In het rapport geven we u op basis van de inzichten uit de benchmark zeven tips om te werken aan succesvolle circulaire en toekomstbestendige werklocaties.

Publicatie


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.