Succesvol mengen van wonen en werken

Tot twee derde van het huidige ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen is mengbaar met wonen. Dit betekent dat meer dan 30% van de huidige woningbouwopgave kan worden voorzien op binnenstedelijke bedrijventerreinen. Niet zomaar uiteraard. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging over waar mengen wel en waar mengen niet kan. Hoe benut u als gemeente de mengpotentie en daarmee de ruimte optimaal?  Zorg voor mengfuncties die geen hinder van elkaar ondervinden, zorg voor voldoende alternatief voor moeilijk mengbare bedrijven en verplicht maatregelen bij bedrijven (aan de bron) of aan woningen (zoals dove gevels).

Stec Groep ontwikkelde verschillende praktische tools om de potentie van mengen op bedrijventerreinen in beeld te brengen. Wonen, werken en andere functies zoals winkelen en voorzieningen wisselen elkaar in bebouwd Nederland regelmatig af. Toch is monofunctioneel nog vaak de norm: bedrijventerreinen, woonwijken, winkelcentra, kantoorlocaties, energielandschappen et cetera. Maar: meer mengen moet. Juist nu ruimte steeds schaarser wordt bieden gemengde, multifunctionele gebieden veel voordelen.

Enkele voorbeelden van voordelen:

  • Zo efficiënt mogelijk voorzien in de grote ruimtevraag (van wonen, werken, energie et cetera).
  • Stimuleren van meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld in combinatie met duurzaamheid, biodiversiteit en groen.
  • Terugdringen van vervoersbewegingen.
  • Borgen van toekomstbestendige (want flexibele) gebieden in de stad.
  • In kunnen spelen op de veranderende huisvestingseisen van bedrijfsruimtegebruikers, binnen- én buitenstedelijk.

Hoe dan? Lees onze visie op succesvol mengen van wonen en werken in ons whitepaper met praktische tips en tools. Voor meer achtergrondinformatie en de mengtypologie in acht mengvormen zie achtergrondrapport.