Expertise

Mengen wonen en werken

Alle expertises

Aantrekkelijke plekken voor wonen, werken en vrije tijd

Ruimte is schaars, zeker in gebieden met hoge druk. Een integrale visie is dan nodig om de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Stec Groep beschikt over kennis van het héle speelveld (wonen, werken, winkelen, vrije tijd) en is op dit gebied de juiste partner voor u.

Voor ons begint wonen met liefde voor bestaand vastgoed. Het grootste deel van alle vastgoed staat er over dertig jaar nog. Daarom is het belangrijk om die voorraad maximaal te benutten. Zorg er goed voor. Dat kan problemen als oplopende leegstand en prijsverval voorkomen. Liefde voor bestaand vastgoed is ook het transformeren van bestaande winkelpanden, kantoren en maatschappelijk vastgoed naar woningen of naar een combinatie daarvan.

Steeds vaker worden wonen en werken gecombineerd in één pand. Functiemenging draagt bij aan het oplossen van het ruimteprobleem. Stec Groep heeft een mengbaarheidsindicator ontwikkeld om de mogelijkheden van functiemenging in kaart te brengen. Dit is bijvoorbeeld toegepast in MRA, U16 en MRDH. Telkens blijkt dat er meer mogelijk is dan betrokkenen aanvankelijk dachten.

Tot twee derde van het huidige ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen is mengbaar met wonen. Dit betekent dat in meer dan 30% van de huidige woningbouwopgave kan worden voorzien op binnenstedelijke bedrijventerreinen. Niet zomaar uiteraard. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging over waar mengen wel en waar mengen niet kan. Hoe benut u als gemeente de mengpotentie en daarmee de ruimte optimaal? Zorg voor mengfuncties die geen hinder van elkaar ondervinden. Zorg voor voldoende alternatieven voor moeilijk mengbare bedrijven en verplicht maatregelen bij bedrijven (aan de bron) of aan woningen (zoals dove gevels).

Stec Groep ontwikkelde verschillende praktische tools om de potentie van mengen op bedrijventerreinen in beeld te brengen. Wonen, werken en andere functies zoals winkelen en voorzieningen wisselen elkaar in bebouwd Nederland regelmatig af. Toch is monofunctioneel nog vaak de norm: bedrijventerreinen, woonwijken, winkelcentra, kantoorlocaties, energielandschappen et cetera. Maar: meer mengen moet. Juist nu ruimte steeds schaarser wordt bieden gemengde, multifunctionele gebieden veel voordelen.

Voordelen

  • Zo efficiënt mogelijk voorzien in de grote ruimtevraag (van wonen, werken, energie et cetera)
  • Stimuleren van meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld in combinatie met duurzaamheid, biodiversiteit en groen
  • Terugdringen van vervoersbewegingen
  • Borgen van toekomstbestendige (want flexibele) gebieden in de stad
  • In kunnen spelen op de veranderende huisvestingseisen van bedrijfsruimtegebruikers, binnen- én buitenstedelijk

Stec Groep helpt u met:

  • Mengbaarheidsonderzoeken voor bestaande bedrijventerreinen
  • Maatschappelijke Impact Analyse voor de transformatie van bedrijventerreinen
  • Kwalitatieve behoefteprognoses voor wonen, werken en combinaties daarvan

Videos

De video opent in YouTube.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.