Krapte en transities vragen om visie en regie op bedrijventerreinen

Meer nieuws

Bedrijven investeren weer volop in bedrijfsruimte op werklocaties. De coronadip van 2020 was maar kort en de dynamiek op bedrijventerreinen is weer als vanouds. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit de ‘marktupdate bedrijventerreinen medio 2021’ van Stec Groep. Klik hier. E-commerce en stadslogistiek zijn belangrijke aanjagers voor de bouwhausse. Denk aan grote (XXL) vestigers als JYSK, DSV en VidaXL, de kleinere stadshubs van Picnic, DHL en Red je Pakketje. Ook zien we dat steeds meer bedrijven investeren in nieuwe activiteiten op het gebied van energie-, klimaat- en circulaire economie. Het aanbod aan bedrijfsruimte droogt hierdoor in een hoog tempo op. In alle provincies is inmiddels sprake van krapte en vinden bedrijven steeds lastiger geschikte ruimte. Daar komt bij dat nieuwe bedrijventerreinontwikkelingen – de zogenaamde greenfields – schaarser worden door onder meer de maatschappelijke weerstand tegen ‘verdozing’ van het landschap.

Marktpartijen en locatiezoekende bedrijven kijken daardoor nog meer naar de mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen; de zogenaamde brownfields. Op dit moment landt zo’n 25% van de ruimtevraag in een bestaand pand en zo’n 15% op een brownfield, maar deze aandelen kunnen in potentie nog hoger zijn. Zo is ongeveer een derde van de vastgoedvoorraad voorbij de economische levensduur, constateert Stec Groep, waardoor sprake is van een aantrekkelijk investeringsmoment. Vooral (binnen)stedelijke locaties zijn aantrekkelijk door de gunstige ligging voor werknemers, consumenten en de aansluiting op de bestaande infrastructuur. Het zijn vaak ideale plekken voor stadsdistributie en circulaire initiatieven, zeker als ze multimodaal bereikbaar zijn. Tegelijk zijn het ook interessante woningbouwlocaties en plekken voor andere ruimteclaims, zoals de energietransitie. Er woedt kortom een flinke strijd tussen (markt)partijen over strategische posities en de toekomst van deze locaties.

Overheden hebben een belangrijke rol om deze strijd in goede banen te leiden en te zorgen voor de beste keuzes voor de stad en regio. Evert-Jan de Kort, senior partner van Stec Groep: “Overheden staan aan de lat om regie te voeren op de kostbare bedrijventerreinen in het stedelijk gebied. Dit begint bij inzicht in en erkenning van het belang van de terreinen voor de economie en de brede welvaart in de stad en regio. Vervolgens is een duidelijke toekomstvisie nodig: hoe toekomstbestendig zijn onze bedrijventerreinen? Zijn de huidige bedrijven ‘Fit for 55’ of zullen sommige bedrijven krimpen of sterk moeten veranderen? Welke nieuwe activiteiten komen op en wat betekent dit voor de gevraagde ruimte op bedrijventerreinen? Denk aan de sterk groeiende stadsdistributie, groei in circulaire initiatieven en de kansrijke koppeling met opgaven op gebied van energie, klimaat, biodiversiteit, maar ook wonen. Wat zijn bijvoorbeeld bedrijventerreinen waar mengen aantrekkelijk en kansrijk is?”


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.