Stec Groep brengt transformatiepotentie Noord-Hollandse winkelgebieden naar wonen in beeld

Meer nieuws

Winkelpanden transformeren naar woningen is een belangrijke oplossing in het verminderen van leegstand in (winkel)centra. Transformatie komt echter onvoldoende van de grond, zo blijkt uit ons onderzoek onder ruim 120 gemeenten. Provincie Noord-Holland wil centrumgebieden versterken door gericht te co-financieren in en ondersteunen bij transformatieprojecten. Stec Groep gaat de provincie Noord-Holland helpen bij de transformatieaanpak en brengt daarvoor de transformatiepotentie van winkelgebieden in kaart.

Directe aanleiding vormt de huidige coronacrisis. Hoewel hardnekkige leegstand al jaren speelt als gevolg van veranderend consumentengedrag, vergroot de huidige coronacrisis de problematiek. Dit geldt specifiek voor centra met een groot aanbod mode- en schoenenzaken. Transformatie is daarmee urgenter, maar ook kansrijker dan ooit.

Transformatiekansen in beeld via EER Transformatie Winkelgebieden

We zetten voor Noord-Holland een innovatieve tool in om transformatiekansen scherp te krijgen: de EER Transformatie Winkelgebieden. Aan de hand van ruim 30 indicatoren zoomen we in op transformatiekansen.

Martijn Exterkate (Stec Groep): “Uiteraard kijken we naar de impact van de coronacrisis en toekomstbestendigheid van winkelgebieden. Daarnaast brengen we bepalende randvoorwaarden bij transformatie in beeld. Denk aan de eigendomssituatie, financieringslasten, bouwkundige geschiktheid van panden voor wonen en de stedelijke structuur. Tegelijkertijd onderzoeken we de woonpotentie: hebben deelgebieden en straten woonkwaliteit, hoe sluit dit aan op de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte en welk type woningen zijn kansrijk? Met deze tool kunnen provincie en gemeenten gericht aan de slag om winkelgebieden vitaler te maken en de woningbouwproductie te versnellen.”

Figuur 1: EER Transformatie Winkelgebieden


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.