Stec Groep maakt mengbaarheid Amsterdamse en Zaanse bedrijven inzichtelijk met mengbaarheidsindicator

Meer nieuws

Hoge economische groei en de forse woningbouwopgave zorgen voor een toenemende druk op de schaarse ruimte. Op veel plekken zijn bestaande bedrijventerreinen in beeld om te transformeren naar woon-werkgebieden. In opdracht van gemeenten Amsterdam en Zaanstad ontwikkelde Stec Groep een mengbaarheidsindicator die mengbaarheid per bedrijf inzichtelijk maakt. Deze biedt helder en objectief inzicht in het huidig ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen en de vervangingsvraag die ontstaat bij transformatie.

Een deel van de gevestigde bedrijven wil en kan blijven in gemengde gebieden, andere bedrijven zijn moeilijk in te passen. Door een koppeling tussen bestaande data en maatwerk op terreinniveau ontwikkelde Stec Groep een mengbaarheidsindicator die mengbaarheid per bedrijf inzichtelijk maakt. Op terreinniveau biedt dit nauwkeurig inzicht in het huidige ruimtegebruik van bedrijven en hun mengbaarheid met wonen. Hiermee kan een goede schatting worden gemaakt van de vervangingsvraag die (op termijn) ontstaat wanneer transformatie plaatsvindt. Naast kwantitatieve informatie (aantal hectares) biedt de indicator met aanvullende analyse ook inzicht in de kwalitatieve vraag (omvang kavels, type bedrijvigheid en verwachte fasering).

Figuur 1: Mengbaarheidsscore bedrijven op bedrijventerreinen

Elk bedrijf krijgt een score die is opgebouwd uit deelscores voor milieucategorie, verkeersaantrekkende werking en type bedrijvigheid. De mengbaarheidsindicator onderscheidt drie categorieën van mengbaarheid: mengbaar, mengbaar onder voorwaarden en moeilijk mengbaar. Op basis van het huidige ruimtegebruik kan de vervangingsvraag – indien gewenst in scenario’s – worden berekend. Daarvoor doen we aannames over hoeveel bedrijven uit elk van de drie categorieën blijven of vertrekken en de ruimtewinst die te halen is bij verplaatsing van bedrijven.

De resultaten laten zien dat meer dan 60% van de ruimte op transformatieterreinen in Amsterdam en Zaanstad wordt ingenomen door bedrijven die mengbaar zijn met wonen. De overige circa 35-40% is in gebruik bij bedrijven die moeilijk of alleen onder voorwaarden mengbaar zijn. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor de grootste vervangingsvraag.

Figuur 2: Huidig ruimtegebruik (in hectares) door bedrijven naar drie mengbaarheidscategorieën

Frank van de Lustgraaf (gemeente Amsterdam): “Het onderzoek van Stec laat in mijn ogen twee belangrijke dingen zien: (1) dat er op de terreinen die op korte termijn gaan transformeren vrijwel uitsluitend lichte en middelzware bedrijvigheid huist. Dit betekent dat de potentie groot is om deze bedrijvigheid met intensief wonen te combineren, in ieder geval in theorie. In mijn beleving moeten we intensief met het bedrijfsleven in gesprek om te bepalen hoe we dit in de praktijk gaan realiseren, ook gezien de veranderende bereikbaarheid van de gebieden. (2) Daarnaast laat het onderzoek zien dat er wel veel zware bedrijvigheid op plekken gelegen is waar in de toekomst gewoond gaat worden, alleen dat deze terreinen pas veel later in de tijd getransformeerd worden. Het is zaak dat we ook voor deze bedrijven een oplossing aan kunnen bieden, bijvoorbeeld een nieuwe vestigingsplaats in stad, haven of regio, of als dat niet kan, een goede informatievoorziening en indien mogelijk begeleiding bij het relocatieproces.”


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.