Meer regie op de volkshuisvesting: mooi ideaal maar in deze vorm ook uitvoerbaar?

Meer nieuws

De Wet versterking regie op de volkshuisvesting (Wvrv) is in consultatie. Met de wet wil de overheid de regie op de volkshuisvesting herpakken. Kern van de Wvrv: meer grip op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd, dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen. De Wvrv betekent een regieverschuiving van markt naar overheid, maar ook een forse verschuiving binnen overheidsland. Regie pakken is nodig en momenteel ook logisch. Maar dit betekent in de huidige beoogde opzet dat er nog meer taken bij gemeenten komen te liggen. De vraag is dan ook of deze goed bedoelde wet wel praktisch uitvoerbaar is.

Stec groep houdt de Wet versterking regie op de volkshuisvesting tegen het licht. Klik hieronder voor de notitie waarin we kort ingaan op de wet en onze visie geven op de intentie en uitvoerbaarheid van de wet.

Download

Klik op de notitie en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.