Expertise

Woningbouw versnellen

Alle expertises

Sneller woningen bouwen is noodzaak, uitvoering vraagt om een betere samenwerking

De komende jaren zijn veel extra woningen nodig. Jaarlijks moeten er 100.000 woningen worden gebouwd maar de huidige woningbouwproductie blijft achter bij de opgave. Vraaguitval in nieuwbouw komt veelvuldig voor en veel partijen bereiden zich voor op herprogrammering van bestaande plannen. Onder de huidige marktomstandigheden is woningbouw alleen mogelijk met meer en betere samenwerking tussen woningmarktpartners.

Realisatie van voldoende nieuwbouwwoningen vraagt dus om versnelling van planvorming én om proactief samenwerken. Maar hoe doet u dat? Met betere kennisdeling, onderlinge afstemming, ondersteuning van elkaar en hechtere samenwerking kunnen grotere en snellere stappen gezet worden. Samenwerking is nodig door de hele keten, zowel door overheden onderling (publiek – publiek) als met marktpartijen (publiek – privaat). Vooral op strategisch en tactisch niveau is veel winst te behalen. Uiteraard met passende doorwerking op operationeel niveau.

Stec Groep adviseert overheden, woningcorporaties en marktpartijen bij vraagstukken over versnellen en samenwerken op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.

Stec Groep helpt onder meer bij de volgende uitdagingen:

  • Handreikingen opstellen met nieuwe en snelle werkwijzen voor woningbouw
  • Procesbegeleiding rondom organiseren en vormgeven versnellingstafels
  • Versnellingsmogelijkheden in harde en zachte plannen in kaart brengen
  • Prioriteren van projecten
  • Herprogrammeren
  • Optimaliseren van woonprojecten
  • Begeleiden bij afstemming kwalitatieve (regionale) programmering
  • Juridisch en financieel instrumentarium om te versnellen
  • Onderhandelen in contracten

Videos

De video opent in YouTube.


Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.