Het versnellen van nieuwbouwwoningen is noodzaak

Door hoogconjunctuur en achterblijvend aanbod is de vraag naar vrijkomende woningen groot en stijgen de huizenprijzen. Bijbouwen is hiervoor de oplossing, maar door de tekorten aan personeel bij zowel gemeenten als in de bouw, stokt de productie. De gemiddelde doorlooptijd van nieuwbouwprojecten is zelfs toegenomen tot 10 jaar. Het versnellen van nieuwbouwprojecten is nu noodzaak. Maar hoe kunt u versnellen, waar kunt u versnellen en wat kunt u versnellen? Ook kan versnelling van nieuwbouw niet ten koste gaan van alles: het moet bijdragen aan de woningmarkt op de middellange en langere termijn.

Stec Groep helpt onder meer bij de volgende uitdagingen:
• Versnellingsmogelijkheden in harde en zachte plannen
• Prioriteren van projecten
• Herprogrammeren
• Optimaliseren van woonprojecten
• Begeleiden bij afstemming kwalitatieve (regionale) programmering
• Juridisch en financieel instrumentarium om te versnellen
• Concrete versnellingsafspraken maken tussen bouwers, ontwikkelaars, corporaties en gemeente
• Onderhandelen in contracten

Stec Groep assisteert overheden, woningcorporaties en marktpartijen bij het versnellen van nieuwbouwprojecten op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.