Kansen voor versnellen woningmarkt

Meer nieuws

De Nederlandse woningmarkt is op veel plekken oververhit. Het aanbod van woningen droogt op, met stijgende prijzen, beperkte doorstroming en een gedeelde stad als gevolg. Bijbouwen is het devies, maar de productiemachine stokt. Een gebrek aan woningbouwplannen is niet de oorzaak. Nederland breed zijn plannen voor ruim 100.000 woningen verborgen in zogenaamde stalled sites: plekken waar gebouwd mag worden maar waar dat om uiteenlopende redenen (nog) niet gebeurt (Buitelaar & Van Schie, 2018, klik hier). Onvoldoende bouwcapaciteit is het grootste probleem waardoor nieuwbouw niet van de grond komt. Dat is morgen niet opgelost, versnellen van de productie vraagt om nieuwe oplossingen.

Elke gemeente kent zijn eigen situatie, variërend van een lage tot een hoge marktdruk en van veel tot weinig woningbouwplannen. Iedere situatie vraagt om zijn eigen strategie (zie onderstaande figuur).

Figuur: matrix kansen voor versnellen (marktdruk versus planstatus)

Download

Klik op het whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.