Expertise

Omgevingswet

Alle expertises

Omgevingswet: integrale en duurzame ontwikkeling

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingevoerd. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten over ruimtelijke ordening en milieu in één wet voor de fysieke leefomgeving. Dit stimuleert integrale afwegingen. De Omgevingswet biedt daarnaast meer lokale afwegingsruimte aan gemeenten en provincies om beter recht te doen aan regionale verschillen en meer ruimte te bieden voor maatwerk.

Stec Groep werkte in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet al aan grensverleggende projecten zoals plannen voor Oosterwold, Binckhorst en Hembrugterrein, de Staalkaart Omgevingsplan Centrumgebieden voor het Rijk (samen met Hekkelman Advocaten en Kuiper Compagnons) en diverse leerkringen ‘Programmeren onder de Omgevingswet’ voor alle provincies en tientallen gemeenten.

Duidelijk is dat de wet alleen niet de grote maatschappelijke opgaven rondom woon-, werk en winkelgebieden gaat oplossen. Dit vraagt keuzes over de totale werkwijze van gemeenten en provincies waaronder de inzet van instrumenten omgevingsverordening, omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning.

Stec Groep spart graag met u over de volgende thema’s:

  • Advies over effectief sturen op RO-doelen met de Omgevingswet
  • Strategische inzet kerninstrumenten voor gemeenten en provincies
  • Keuzes over inzet en opstellen van omgevingsvisies en programma’s
  • Opstellen van volkshuisvestingsprogramma’s (vervanger woonvisie)
  • Benutten mogelijkheden adaptief programmeren wonen en werken
  • Toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.