Expertise

Omgevingswet

Alle expertises

Omgevingswet: integrale en duurzame ruimtelijke ordening

De Omgevingswet is in 2024 ingevoerd. De huidige wet moet eenvoudiger, efficiënter, beter en met meer ruimte voor initiatief. Stec Groep werkt al aan grensverleggende projecten zoals de omgevingsplannen voor Oosterwold, Binckhorst en Hembrug-terrein, de Staalkaart Omgevingsplan Centrumgebieden voor het Rijk (samen met Hekkelman Advocaten en Kuiper Compagnons) en het innovatieproject ‘Programmeren onder de Omgevingswet’ voor alle twaalf provincies.

Stec Groep spart graag met u over de volgende thema’s:

  • Omgevingsvisie: integrale aanpak, veranderen en toch echt kiezen voor kernthema’s
  • Omgevingsplan: meer differentiëren binnen uw grondgebied, spelen met eindtijden en tijdelijkheid, instrumentarium voor leegstand, salderen en monitoring en dynamische koppelingen met beleid
  • Overall: anders denken, meer afwegingsruimte realiseren, meer focus in omgevingswaarde, innovatie planregels en  meer initiatiefgericht werken

Stec Groep heeft een eigen stappenplan ontwikkeld voor gemeenten voor invoering van de Omgevingswet.


Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-27734000-1', { 'anonymize_ip': true });