Succesvol veranderen met Omgevingswet

Naar verwachting gaat de Omgevingswet in 2021 in. De huidige wet moet eenvoudiger, efficiënter, beter en met meer ruimte voor initiatief. Vooruitlopend op de Omgevingswet is het mogelijk te experimenteren met de Crisis- en herstelwet. Stec Groep werkt al aan grensverleggende projecten zoals de omgevingsplannen voor Oosterwold, Binckhorst en Hembrug-terrein, de Staalkaart Omgevingsplan Centrumgebieden voor het Rijk (samen met Hekkelman en Kuiper), en het innovatieproject ‘Programmeren onder de Omgevingswet’ voor alle twaalf provincies.

Stec Groep spart graag met u over de volgende thema’s:

  • Omgevingsvisie: integrale aanpak, veranderen en toch echt kiezen voor kernthema’s
  • Omgevingsplan: meer differentiëren binnen uw grondgebied, spelen met eindtijden en tijdelijkheid, instrumentarium voor leegstand, salderen en monitoring, dynamische koppelingen met beleid
  • Overall: anders denken, meer afwegingsruimte realiseren, meer focus in omgevingswaarde, innovatie planregels, meer initiatiefgericht werken

Stec Groep heeft een eigen stappenplan voor gemeenten voor invoering van de Omgevingswet.

Verder praten over hoe u zorgt voor een succesvolle verandering in uw gemeente, regio of provincie? Bel ons gerust.