Expertise

Bedrijventerreinen

Alle expertises

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: circulair, duurzaam en Next Economy-proof

De economie vernieuwt en verduurzaamt. Energie- en klimaatopgaven, circulaire economie en digitalisering stuwen de ‘Next Economy’. Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen vormen de maatstaf.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hét businessmodel van de toekomst en bedrijven moeten hierin mee, evenals hun bedrijventerrein. Midden in de coronacrisis is dat nu extra belangrijk. Bedrijventerreinen zijn de duurzame herstel hotspots bij uitstek.

In onze investeringsgerichte ondernemersaanpak houden we scherp voor ogen dat bedrijventerreinen primair een functioneel doel dienen: het moet er goed ondernemen zijn. Schoon, heel, veilig én goed georganiseerd zijn in onze visie de basisvoorwaarden. Vervolgens kan worden gewerkt aan een zo hoog mogelijke toekomstwaarde, zoals het verduurzamen van de energievoorziening, het verlagen van hittestress en overstromingsrisico’s door vergroening, digitalisering en het benutten van (elkaars) reststromen. Met onze marktgerichte benadering, toegespitste tools en gespecialiseerde partners helpen we gemeenten, regio’s, provincies en bovenal ondernemers om hierin de juiste stappen te zetten.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Het maken van robuuste prognoses van de omvang en aard van de toekomstige ruimtevraag naar bedrijventerreinen en de impact van trends hierop.
  • Een scan van het huidig economisch functioneren en de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen met ons bewezen model Next Economy Effect Rapportage (NEER) Bedrijventerreinen. Het model is al op ruim duizend terreinen toegepast.
  • Een nulmeting van de duurzame kwaliteit van uw bedrijventerrein met de tool DPL-Bedrijventerreinen. Hiervoor werken we samen met onze partner Jaap Kortman (Kortman DGO).
  • Het samen met ondernemers en andere relevante partijen opstellen van een businessplan met concrete investeringsacties voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering van uw bedrijventerrein(en).
  • Het realiseren van circulaire bedrijventerreinen. Daarvoor werken we samen met onze partner New Economy BV. We maken onder meer (regionale en locatie-specifieke) analyses van rest- en afvalstoffenstromen op bedrijventerreinen, identificeren kansrijke circulaire businesscases en werken die samen met ondernemers uit. We doen eigen onderzoek, zoals onze gemeentebenchmark circulaire economie (zie publicaties hieronder).
  • Vraagstukken over transformatie, functiemenging en intensivering op werklocaties. Hiervoor zetten we onder meer onze unieke Mengindicator in.
  • Het formuleren van een integraal toekomstbeeld, strategie en/of het maken van programmeringsafspraken over werklocaties in uw gemeente, regio of provincie.
  • Het monitoren van vraag en aanbod op uw werklocatiemarkt.
  • Het opstellen van een Ladderonderbouwing.

Videos

De video opent in YouTube.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.