Vijf tips op weg naar een 100% circulaire economie

Meer nieuws

Nederland is op weg naar een 100% circulaire economie in 2050. We hebben nog een lange weg te gaan, blijkt uit de recente Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) 2023. Als duwtje in de rug delen we in deze Week van de Circulaire Economie graag vijf versnellingstips uit onze projectenpraktijk.

1 Krijg inzicht in reststromen en de concrete potentie daarvan, vooral op uw bedrijventerreinen

In een circulaire economie bestaat geen afval meer en worden grondstoffen steeds hergebruikt. Dat vraagt een radicale omslag in denken en doen. Een prikkelende, laagdrempelige stap om ondernemers vooruit te helpen is het in beeld brengen van de grondstof- en materiaalstromen in uw gemeente en de circulaire businesscases die daarmee mogelijk zijn. Verschillende regio’s gingen u al voor via ons platform circulair.biz. Met als resultaat: kansen komen in beeld, ondernemers wisselen ervaringen en ideeën uit en eerste samenwerkingen ontstaan. Wat afval is voor de één, kan potentiële grondstof zijn voor de ander!

2. Van RES naar RCES: maak met uw ondernemers een Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie

Het gaat nu nog verbazingwekkend weinig over de ruimtelijke impact van de circulaire transitie. Terwijl de circulaire transitie nadrukkelijk ook een ruimtelijke transitie is, in het bijzonder op bedrijventerreinen. Zo verschuift de populariteit van vestigingsplekken en veranderen ruimtelijke eisen, wensen en toekomstperspectieven van bedrijven. Sommige groeien, andere krimpen of stoppen er ontstaan nieuwe, volledig circulaire bedrijven. Hebt u goed zicht op de ruimtelijke consequenties voor uw gemeente of regio? Ontwikkel visie hierop en werk met uw ondernemers aan een Ruimtelijke Circulaire Economie Strategie (RCES) voor voldoende, toekomstbestendige plekken voor de circulaire economie. Wellicht bieden deze whitepapers (zie onderaan dit bericht) en dit onderzoek voor Port of Zwolle u inspiratie!

3. Organiseer uitwisseling van kennis en ervaringen

Nieuwe ontwikkelingen in de circulaire transitie gaan razendsnel. Het is een dagtaak om up-to-date te blijven. Vooral voor het mkb is dat een flinke kluif, terwijl zij een sleutelrol spelen in het realiseren van de circulaire ambities. Het mkb is sterk geholpen bij het uitwisselen van kennis en ervaring. Bijvoorbeeld over nieuwe verwerkingsmethoden en praktische toepassingen, over (naderende) veranderingen in wet- en regelgeving en over succesvoorbeelden van collega-ondernemers. Gemeenten en provincies spelen als ‘uitwisselingsplatform’ een belangrijke rol. Houd dat vooral concreet en laagdrempelig. Bijvoorbeeld in de vorm van een circulair café met een mix van expertise en presentaties ‘voor en door ondernemers’.

4. Maak een praktische routekaart naar circulaire, duurzame bedrijventerreinen

We merken dat commitment van overheid en bedrijfsleven ten opzichte van elkaar vaak ontbreekt. Samenwerking komt moeilijk op gang en van papier naar praktijk komen is lastig. Dat is een gemiste kans. Het helpt om samen met uw ondernemers een routekaart of actie-agenda op te stellen. Maak die heel concreet voor de komende paar jaar en blik alvast vooruit naar de langere termijn. Zo zorgt u voor zekerheid bij ondernemers en bouwt u aan onderling vertrouwen voor toekomstige investeringen. Dit zijn cruciale succesfactoren voor een geslaagde transitie! Ter inspiratie: in Fryslân werken provincie en gemeenten momenteel op een vergelijkbare manier aan het circulair maken van de bedrijventerreinen (lees hier meer). Wellicht ook een aanpak voor u?

5. Bepaal uw rollen en wees een betrouwbare partner

Ondernemers willen weten wat zij aan een gemeente, provincie en omgevingsdienst hebben. Consistentie in beleid en een sterke rol van de overheid (zie ook ICER 2023) geeft investeringszekerheid en is voor hen cruciaal voor een circulaire omslag. Dat vraagt visie: waar liggen de kansen in uw gemeente of regio en hoe gaat u uw ondernemers de komende jaren helpen? Steeds meer regio’s maken met onze hulp afspraken over het meer circulair (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld in Foodvalley en Overijssel, of maken concrete actieplannen met ondernemers, bijvoorbeeld in Fryslân (zie hiervoor). Daarnaast kunt u als provincie of gemeente launching customer zijn voor nieuwe technologieën, circulariteit een prominente plek geven in tenders, kennisbijeenkomsten organiseren of initiatieven helpen opschalen via subsidies. Belangrijk is dat uw ambities en die van ondernemers met elkaar gaan rijmen. Leg uw oor te luister, help elkaar en stel u vooral op als partner.

Meer informatie?

De circulaire transitie is vooral een transitie van doen, vallen en opstaan. Bij Stec Groep zeggen we wel eens: één euro voor het plan, een miljoen voor de uitvoering. Ga aan de slag met elkaar en durf te pionieren! Daar helpen we u graag bij.

Videos

De video opent in YouTube

Video webinar ‘Van afval naar grondstof: effecten en verdienpotentie van circulaire economie op bedrijventerreinen’ / 10-03-2022

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downladen start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.