Over ons

Stec Groep: economisch adviesbureau over vastgoed

Nederland heeft veel ambities die ruimte vragen, maar ruimte is schaars. Hoe maak je dan de juiste keuzes? Ruimtelijk-economisch onderzoeks- en adviesbureau Stec Groep heeft expertise op verschillende vastgoedmarkten. Daardoor zijn we in staat u een sectoraal en integraal advies te geven, waarin u maximaal de mogelijkheden benut die de Omgevingswet u biedt. Een greep uit onze expertises staan hieronder.

Stec Groep helpt gemeenten, regio’s, provincies, ministeries, beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties bij het bepalen van hun behoeften en kansen, hun strategie en hun beleids- en actieplannen. We zijn goed in processen, zoals het tot stand brengen van regionale samenwerking en samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus.

Oplossingsgericht

Stec Groep staat voor een zorgvuldig gebruik van de ruimte en het zo goed mogelijk benutten en/of transformeren van bestaande gebieden en alle typen vastgoed. Dat doen we vanuit een marktconforme, realistische benadering. We denken als een belegger en zetten in op een duurzame leefomgeving in combinatie met een innovatieve economie. Onze adviseurs hebben oog voor alle belangen en brengen partijen bijeen.

92% van onze adviezen wordt uitgevoerd, geven onze klanten aan. Het gemiddelde rapportcijfer dat we krijgen is 8,3.

Innovatief

Stec Groep besteedt veel tijd en aandacht aan het aanscherpen van haar visie op het beantwoorden van de ruimtelijke-economische uitdagingen. Dat doen we door ons oor te luister te leggen bij en te praten met alle betrokken partijen. Voorbeelden zijn het organiseren van Stec Fabriek-trainingen en bijeenkomsten, verkenning van nieuwe mogelijkheden door multiclient-projecten en het publiceren van whitepapers en benchmarks.

Stec Groep ontwikkelt haar eigen analyse-tools. Voorbeelden zijn het Stec-doorstroommodel, het doelgroepenmodel en de bestaande voorraad-tool (voor wonen), NEER-scans (voor toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen en Next Economy) en de eco-systeem-tool (relaties tussen bedrijven).

Onze adviseurs hebben uitvoerige kennis van alle publiek- en privaatrechtelijke instrumenten en stimuleringsmaatregelen en kunnen daardoor adviseren over de meest effectieve mix.

Deskundige aanpak

  1. Analyseren: met zelfontwikkelde analyse-tools brengen we vraag en aanbod diepgaand in beeld, zowel kwantitatief als kwalitatief. Door veelvuldig gebruik van big data maken we onze analyse-tools voortdurend slimmer.
  2. Afwegen: we duiden de uitkomsten van de analyses en stellen zo nodig verschillende scenario’s op om u te helpen de juiste afwegingen te maken.
  3. Programmeren: met onze brede expertise (denk aan grondexploitaties, financiële businesscases, MKBA’s) helpen we u uw afwegingen te vertalen in concreet, realistisch beleid.
  4. Sturen: als geen ander bureau hebben we inzicht in welke sturingsinstrumenten u kunt inzetten om het gewenste beleid te realiseren en te sturen op maximale meerwaarde voor economie, leefbaarheid en verduurzaming.  
  5. Monitoring: we bouwen voor u (online) monitoring-tools waarmee u kunt volgen of u uw beleid realiseert en waarop u moet bijsturen.

Ons bureau

Stec Groep is gestart in 1996 en heeft 30 deskundige medewerkers in dienst, vooral geografen, planologen en (vastgoed)economen. We zijn voortgekomen uit de vereniging STEC (“Stad & Economie”). Deze vereniging is in 1984 opgericht om de arbeidsmarktpositie van planologen en economisch geografen te verbeteren.

Ons kantoor is gevestigd in Arnhem in het prachtige rijksmonument ontworpen door Dudok, op vijf minuten loopafstand van het Centraal Station.


Vacatures

Lees hier onze vacatures.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Lees hier hoe we duurzaam en inclusief ondernemen


Ons team