Expertise

Betaalbaar wonen

Alle expertises

Het is moeilijk om een betaalbare woning te vinden. In de landelijke en lokale politiek staat dit onderwerp hoog op de agenda. De vraag naar betaalbare woningen is onverminderd groot en door de snel gestegen rente, hoge prijzen van materiaal en personeel blijft de woningbouwproductie achter. Hierdoor is er nog altijd schaarste.

De betaalbaarheid staat onverminderd onder druk. Vooral de starters die de stap naar een eerste koopwoning (de outsiders van de woningmarkt) willen maken hebben het hierdoor moeilijk. Ook de middeninkomens zitten in de knel: ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en kunnen geen of onvoldoende hypotheek krijgen om een woning te kopen. Zij zijn daardoor steeds vaker aangewezen op middenhuur.

Betaalbaarheid borgen en stimuleren

Er zijn steeds meer instrumenten beschikbaar die bijdragen aan een betaalbare woningvoorraad. Denk aan de opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, urgentievolgorde en anti-speculatiebedingen. Ook financieringsconstructies zoals vereveningsfondsen, starterleningen en Koopgarant/Koopstart en andere erfpachtarrangementen helpen. Deze instrumenten staan niet op zichzelf. Een heldere visie op de huidige woningvoorraad en op woningbouwprogramma’s zijn een voorwaarde voor een succesvolle aanpak.

In onze visie op betaalbaar wonen houden we scherp voor ogen dat betaalbaarheidsinstrumenten primair een functioneel doel dienen: bijdragen aan meer en beter betaalbare woningen. We helpen gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk om succesvol aan deze voorwaarden te voldoen en om de juiste (set) aan instrumenten in te zetten. We adviseren bij het bepalen welke (set aan) instrumenten per marktsituatie het meest succesvol, doeltreffend én doelmatig zijn. Wat eventuele (on)gewenste neveneffecten zijn, wat dit betekent voor de benodigde inzet van overheden, corporaties, ontwikkelaars en bouwers en welke alternatieven er zijn. Altijd vanuit de gedachte dat het instrument het middel is. Het doel is te komen tot meer passende woningen voor lage en middeninkomens.

Stec Groep helpt onder meer bij:

  • Advies over betaalbaarheidsinstrumenten als opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, woningen met voorrang toewijzen
  • Ondersteuning bij het opzetten van een vereveningsfonds (ook wel volkshuisvestingsfonds genoemd)
  • Onderzoek en advies over verkoop onder voorwaarden zoals erfpacht, Koopgarant en starterslening
  • Betaalbaar bouwen met conceptbouw of flexbouw en flexwoningen
  • Schaarste-onderzoek (voor onder andere een huisvestingsverordening)

Videos

De video opent in YouTube.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.