Expertise

Betaalbaar wonen

Alle expertises

Voor steeds meer huishoudens is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. ‘Betaalbaar wonen’ was niet voor niets hét belangrijkste onderwerp voor kiezers tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De vraag naar betaalbare woningen is onverminderd groot en door hoge prijzen van materiaal en personeel blijft de woningbouwproductie achter. Ook in de bestaande voorraad komen er nauwelijks betaalbare woningen beschikbaar. Hierdoor is er nog altijd schaarste.

Hoewel de enorme prijsstijgingen van koopwoningen eind 2022 wat lijken te bekoelen staat de betaalbaarheid van koopwoningen onverminderd onder druk. Tel daar de stijgende rente bij op en de stap naar het kopen van een woning is nauwelijks nog te zetten. Vooral de starters die de stap naar een eerste koopwoning (de outsiders van de woningmarkt) willen maken hebben het hierdoor moeilijk. Ook de middeninkomens zitten in de knel: ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en kunnen geen of onvoldoende hypotheek krijgen om een woning te kopen. Zij zijn daardoor steeds vaker aangewezen op middenhuur.

Betaalbaarheid borgen en stimuleren

Er komen steeds meer (overheids)instrumenten op de markt die moeten bijdragen aan een betaalbare woningvoorraad. Denk aan opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, urgentievolgorde en financieringsconstructies als starterleningen en erfpachtconstructies zoals Koopgarant. Deze instrumenten staan daarbij niet op zichzelf. Een heldere visie op de huidige woningvoorraad en op woningbouwprogramma’s zijn een voorwaarde voor een succesvolle aanpak.

In onze visie op betaalbaar wonen houden we scherp voor ogen dat betaalbaarheidsinstrumenten daarbij primair een functioneel doel dienen: bijdragen aan meer en betaalbaardere woningen. We helpen gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk om succesvol aan deze voorwaarden te voldoen en om de juiste (set) aan instrumenten in te zetten. Dit doen we door het opstellen van (woon)visies, woonbeleid en woningbouwprogramma’s. We adviseren partijen daarna hoe onder deze voorwaarden vanuit het gemaakte beleid succesvol de juiste instrumenten in te zetten. We helpen bij het bepalen van welke (set aan) instrumenten per marktsituatie het meest succesvol, doeltreffend én doelmatig zijn. Wat eventuele (on)gewenste gevolgen zijn, wat dit betekent voor de benodigde inzet van overheden, corporaties en marktpartijen en welke alternatieven er zijn. Altijd vanuit de gedachte dat het instrument het middel is. Het doel is te komen tot meer passende woningen voor lage en middeninkomens.

Stec Groep helpt onder meer bij:

  • Schaarste-onderzoek (voor onder andere een huisvestingsverordening)
  • Advies over betaalbaarheidsinstrumenten als opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, woningen met voorrang toewijzen
  • Verkoop onder voorwaarden zoals erfpacht, Koopgarant en starterslening
  • Betaalbaar bouwen met conceptbouw of flexbouw en flexwoningen

Videos

De video opent in YouTube.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.