Expertise

Middenhuur

Alle expertises

Middenhuur van de markt?

Middenhuur staat hoog op de politieke agenda. Het middenhuursegment verandert van een vrij segment afhankelijk van initiatieven van ontwikkelaars en beleggers in een meer volwassen door de overheid gereguleerd segment waar ook corporaties actief op zijn. De middenhuurvoorraad is te klein en groeit te langzaam. Sterker nog: in aanloop naar de aangekondigde ingrepen door het Rijk trekken beleggers zich op korte termijn terug uit het middenhuursegment zo blijkt uit ons recente benchmarkonderzoek. Is middenhuur hiermee van de markt?


Grote en urgente opgave

De groep middeninkomens en spoedzoekers groeit en landelijk is de afspraak gemaakt om tot 2030 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment toe te voegen. Kortom: we staan voor een grote en urgente opgave. Met de Wet goed verhuurderschap hebben gemeenten meer taken en mogelijkheden om woningzoekenden en huurders te beschermen en ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen. Stuk voor stuk ontwikkelingen die om concrete actie vragen van diverse partijen.


Verbreding van het middenhuursegment antwoord op diverse woningmarktopgaven

Behalve de (institutionele) beleggers zijn corporaties en zorgpartijen in toenemende mate in beeld voor middenhuur. Tegelijkertijd bestaat er nog veel onduidelijkheid over hoe corporaties hun rol moeten vervullen in middenhuur.

Middenhuurwoningen vormen op allerlei manieren een oplossing voor de verschillende opgaven op de woningmarkt. Het segment wordt steeds diverser. Denk aan passende huisvesting voor ouderen, woonoplossingen in combinatie met zorg en flexhuur. Middenhuur vormt ook de spil in de doorstroming. Het is een onmisbare schakel binnen de gouden driehoek op de woningmarkt.


Samen met Stec Groep werken aan strategie op middenhuur

Stec Groep helpt partijen dichter bij elkaar te komen en samen te werken aan een passende strategie voor meer middenhuur. Dit doen we bijvoorbeeld door samenwerkingstafels en bidbooks. We geven trainingen over businesscases (inclusief rekenen) en het lokaal borgen van landelijke regulering. We helpen beleggers, corporaties en overheden met het bepalen van de strategische richting, marktonderzoek en het beoordelen van zowel (middenhuur)projecten als projecten met flexwoningen en middenhuur met een zorgcomponent.

Stec Groep helpt onder meer bij de volgende opgaven:

  • Strategie op middenhuur voor en met overheden, marktpartijen en corporaties
  • Ondersteuning bij dealmaking en onderhandelen
  • Beoordelen van de marktbehoefte voor (midden)huurprojecten en projecten met flexwoningen
  • Het in beeld brengen van de potentiële effecten van de WWS-regulering op de woningen in uw gemeente of in uw portefeuille met ons eigen WWS-model
  • Ondersteuning bij opstellen van gemeentelijk meldpunt vanuit de Wet goed verhuurderschap
  • Training middenhuur: van landelijke regulering naar lokale strategie
  • (Grond)prijsadviezen
  • Portefeuillestrategieën
  • Verkennen van acquisitiekansen

Videos

De video opent in YouTube


Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.