Groeiende vraag naar middenhuur

Voor steeds meer huishoudens wordt het moeilijker om een hypotheek te krijgen of een sociale huurwoning te vinden. Zij zijn aangewezen op de middenhuur (of vrijesectorhuur). Dat zijn huurwoningen met een maandelijkse huurprijs vanaf circa € 720.  Door trends als flexibilisering en deeleconomie is er een groeiende vraag naar middenhuur. Het aanbod blijft echter achter bij de vraag. Hierdoor stokt de doorstroming en kunnen doelgroepen als starters, middeninkomens en senioren niet hun gewenste woning vinden. Er ontstaat een steeds groter gat tussen koop en sociale huur. Op de middellange termijn zorgt dit voor problemen op de woningmarkt. Omdat veel corporaties niet meer in huurwoningen met een maandelijkse huurprijs vanaf circa  € 650 investeren, ontstaat ook in het segment tussen € 650 en € 720 een groot tekort aan aanbod.

Ons werk:

Voor (institutionele) beleggers, ontwikkelaars, bouwers en corporaties beoordelen we maandelijks tientallen (midden)huurprojecten. Ook ondersteunen we bij tenders, verkennen we acquisitiekansen, brengen we trends en ontwikkelingen in beeld, maken we portefeuillestrategieën en geven we (grond)prijsadvies.

Voor overheden doen we studies naar de kansen voor middenhuur, brengen we sturingsinstrumenten in beeld (denk onder meer aan de nieuwe bestemmingsplancategorie), helpen we met dealmaking, maken we bidbooks met kansrijke projecten en adviseren we over grondprijzen. Gemeenten, regio’s en provincies werken graag met ons omdat we weten hoe marktpartijen denken en handelen.

Waarom is middenhuur zo belangrijk voor de woningmarkt? Lees hier ons whitepaper.

Vraag hier de gemeentebenchmark middenhuur 2018 aan.