Regulering middenhuur vraagt om verduidelijking rol corporaties

Meer nieuws

De behoefte aan middenhuurwoningen is groot. Om meer mensen aan een betaalbare huurwoning te helpen reguleert het Rijk de middenhuur en wordt het gebruik van het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend gemaakt. Dit wordt geregeld in de Wet betaalbare huur, die begin 2023 in consultatie is gebracht. Verhuurders van middenhuurwoningen tot 187 WWS-punten worden verplicht zich bij nieuwe verhuringen aan maximale huurprijzen te houden. De wijzigingen hebben grote impact op de businesscases van beleggers en verhuurders. Belangrijke vraag is dan ook: wat gaan beleggers doen? Maken ze pas op de plaats of veranderen ze hun strategie? En verandert daarmee ook de rol van de corporaties? Stec Groep onderzocht dit door een benchmarkonderzoek onder beleggers en corporaties.

Wat blijkt? De regulering zal resulteren in het (tijdelijk) teruglopen van het huuraanbod van beleggers. Dit is niet verrassend en in lijn met de eerdere verkenning van Stec Groep in opdracht van BZK. Opvallender is dat de middenhuurregulering via het WWS in combinatie met de fiscale wijzigingen vooral een groot effect heeft op de particuliere beleggers in huurwoningen. Voor institutionele beleggers is het investeren in een hogere kwaliteit van woningen nog wel interessant om een beter rendement te behalen. Regulering zal op korte termijn resulteren in een teruglopend huuraanbod in de bestaande woningvoorraad, voornamelijk door verkoop van particuliere beleggers. Hierdoor komen er tijdelijk meer (betaalbare) koopwoningen op de markt. We verwachten dat dit effect tijdelijk is, waarbij door de geleidelijke uitstroom van huurders en mutaties een grote piek uitblijft.

Corporaties verwachten nauwelijks effect van de regulering op hun bedrijfsvoering rondom bestaande woningen. Sterker nog: twee derde van de corporaties voorziet een grotere rol voor zichzelf in het middenhuursegment. We merken echter dat er veel onduidelijkheid bestaat over hoe corporaties deze rol kunnen invullen. Daarbij speelt ook de scheiding van activiteiten waarbij corporaties de niet-DEAB activiteiten marktconform moeten financieren. De hoge bouwkosten en rente op dit moment beperken daardoor de mogelijkheden voor corporaties om in middenhuur te investeren.

Stec Groep ziet hierin een belangrijke rol voor het Rijk. Zo kan vanuit het Rijk meer duidelijkheid verschaft worden over hoe corporaties een rol kunnen pakken en wat zij wel of niet mogen doen binnen deze rol. Meer flexibiliteit en uitwisseling mogelijk maken tussen de gescheiden DEAB en niet-DEAB-activiteiten is een belangrijke knop om aan te draaien. Zo kunnen corporaties in positie gebracht worden om meer middenhuur te realiseren.

Download

Klik op de notitie en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.