Expertise

Retail

Alle expertises

Retail: vitale centra en winkelgebieden

De winkelmarkt is flink in transitie. Er is letterlijk werk aan de winkel. Dit vraagt om keuzes, zowel regionaal, lokaal als in gebieden. Een scherpe economische en maatschappelijke blik op het toekomstperspectief van centra en winkelgebieden staan bij ons voorop.

In de binnenstad en het centrum van de toekomst is veel meer te beleven dan alleen winkelen. Het is een plek om te ontmoeten, te recreëren en ongedwongen te bezoeken. Hierbij past een brede mix aan functies die inspeelt op de behoefte van de consument: horeca, leisure, wonen, werken en culturele en maatschappelijke voorzieningen. De openbare ruimte verandert mee: groener, koeler en gericht op een langer verblijf. Er is een lonkend perspectief als u (gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers) in beweging komt. Transformatie van (winkel)vastgoed heeft daarbij grote prioriteit.

Stec Groep ziet volop perspectief voor bruisende centra. De consument is absoluut te verleiden. Zet daarvoor in op een brede functiemix en vorm een gezamenlijk front van winkeliers, eigenaren en overheid. Stel een integrale gebiedsvisie op voor uw belangrijkste (deel)gebieden. Maak hierin helder op welke mix van functies (horeca, detailhandel, economie, wonen, kantoren, et cetera) en doelgroepen (dag- of nachthoreca, starters of senioren, et cetera) u inzet. Waarom hier ondernemen of daar wonen? Wat is nodig zowel op ruimtelijk als functioneel vlak? Hoe kunt u dit bereiken? Door dit actief met de betrokken ondernemers, vastgoedeigenaren en overige belanghebbenden op te pakken ontstaat een perspectief op (deel)gebieden. Kortom: helderheid aan de markt, maar ook zekerheid voor toekomstige investeringen. Omdat we over alle functiegebieden adviseren kunnen we u helpen met uw vraagstuk en/of plan.

Stec Groep helpt u met:

  • Gemeentelijke visies en beleid voor sturing op een toekomstbestendige (winkel)structuur en centrumgebieden
  • Gebiedsgerichte plannen en actieprogramma’s voor sterke mixed use gebieden
  • Leegstandsaanpak en transformatiepotentie van centrumgebieden
  • Potentie en versnellingsaanpak beter benutten van verdiepingen (‘wonen boven winkels’)
  • Plintenstrategie met vastgoedpartijen en andere stakeholders in centrumgebieden
  • Regionaal detailhandelsbeleid
  • Ruimtelijk kader en instrumenten voor aanpak en verleiding
  • Haalbaarheidsonderzoek voor plannen
  • Toepassen van de Ladder en de Omgevingswet

Videos

De video opent in YouTube.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.