Economische toekomstwaarde van winkelgebieden centraal in onze aanpak

De winkelmarkt is flink in transitie. Er is letterlijk werk aan de winkel. Dit vraagt om keuzes, ook regionaal. Een scherpe economische blik op de toekomstwaarde van winkelgebieden staat bij ons voorop.

De sterke economische ontwikkeling van de laatste vijf jaar en vergroting van het horeca-aanbod heeft het structurele overschot aan winkelmeters enigszins versluierd. Nu zet de coronacrisis de wereld abrupt op zijn kop. Structurele veranderingen in de winkelmarkt komen in een onstuimige stroomversnelling. Transformatie van (winkel)vastgoed wordt prioriteit nummer één de komende jaren. Om investeringswaarde te behouden zal de markt transformatie omarmen.

We zien volop perspectief voor bruisende centra. De consument is absoluut te verleiden. Zet in op een brede centrummix en vorm een gezamenlijk front van winkeliers, eigenaren en overheid. De Omgevingswet biedt kansen voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. U heeft dan wel visie nodig op de toekomstbestendige winkel- en centrumstructuur in uw gemeente of kern.

Stec Groep helpt u met: regionaal detailhandelsbeleid, gemeentelijke visies, centrumplannen, motiveren van branchering, leegstandsaanpak, haalbaarheid van plannen en het toepassen van de Ladder en de Omgevingswet. Met als resultaat: meer investeringen op de juiste plekken, breed draagvlak en een goed functionerende winkelstructuur.

Klik hier voor ons onderzoek naar de impact van de coronacrisis op centra voor middellange termijn en transformatie van (winkel)vastgoed. Gaat u aan de slag met uw detailhandelsbeleid en wilt u dit voorzien van de meest recente inzichten? Klik hier voor ons whitepaper over 10 trends voor detailhandelsbeleid.