Expertise

Retail

Alle expertises

Retail: vitale en compacte winkelcentra

De winkelmarkt is flink in transitie. Er is letterlijk werk aan de winkel. Dit vraagt om keuzes, zowel regionaal, lokaal als in gebieden. Een scherpe economische en maatschappelijke blik op de toekomstwaarde en het toekomstperspectief van winkelgebieden staat bij ons voorop.

Experts zijn het er over eens dat de binnenstad en het centrum van de toekomst compacter zijn met minder vierkante meters detailhandel. Toch is er ook een wenkend perspectief als u (gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers) in beweging komt. Transformatie van (winkel)vastgoed heeft daarbij grote prioriteit.

Stec Groep ziet volop perspectief voor bruisende centra. De consument is absoluut te verleiden. Zet daarvoor in op een brede functiemix en vorm een gezamenlijk front van winkeliers, eigenaren en overheid. Stel een integrale gebiedsvisie op voor uw belangrijkste (deel)gebieden. Maak hierin helder op welke mix van functies (horeca, detailhandel, economie, wonen, kantoren, et cetera) en doelgroepen (dag- of nachthoreca, starters of senioren, et cetera) u inzet. Waarom hier ondernemen of wonen? Wat is nodig zowel op ruimtelijk als functioneel vlak? Hoe dit te bereiken? Door dit actief met de betrokken ondernemers, vastgoedeigenaren en overige belanghebbenden op te pakken ontstaat een perspectief op (deel)gebieden. Kortom: helderheid aan de markt, maar ook zekerheid voor toekomstige investeringen. Omdat we over alle functiegebieden adviseren kunnen we u helpen met uw vraagstuk en/of plan.

Stec Groep helpt u met:

  • Regionaal detailhandelsbeleid
  • Gemeentelijke visies voor sturing op een toekomstbestendige winkelstructuur en centrumgebieden
  • Gebiedsgerichte plannen en actieprogramma’s voor sterke mixed use gebieden
  • Leegstandsaanpak en transformatiepotentie van centrumgebieden
  • Ruimtelijk kader en instrumenten voor aanpak en verleiding
  • Haalbaarheidsonderzoek voor plannen
  • Toepassen van de Ladder en de Omgevingswet

Videos

De video opent in YouTube.

Publicaties

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.