Economische toekomstwaarde van winkelgebieden centraal in onze aanpak

De winkelmarkt is flink in transitie. Ook in de huidige hoogconjunctuur zijn er structurele opgaven in allerlei winkelgebieden. Er is letterlijk werk aan de winkel. Bovendien, het economisch draagvlak voor winkels neemt eerder af dan toe. Dit vraagt om keuzes, ook regionaal. Een scherpe economische blik op de toekomstwaarde van winkelgebieden staat bij ons voorop.

We zien volop perspectief voor bruisende centra. De consument is absoluut te verleiden. Zet in op een brede centrummix en vorm een gezamenlijk front van winkeliers, eigenaren en overheid. De Omgevingswet biedt kansen voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. U heeft dan wel visie nodig op de toekomstbestendige winkel- en centrumstructuur in uw gemeente of kern.

Stec Groep helpt u met: regionaal detailhandelsbeleid, gemeentelijke visies, centrumplannen, motiveren van branchering, leegstandsaanpak, haalbaarheid van plannen en het toepassen van de Ladder en de Omgevingswet. Met als resultaat: meer investeringen op de juiste plekken, breed draagvlak en een goed functionerende winkelstructuur.

Klik hier voor ons whitepaper over 10 trends voor detailhandelsbeleid. Benieuwd hoe u branchering in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn ruimtelijk kunt motiveren in uw beleid? Lees hier onze aanpak.