Retailmarkt profiteert van hoogconjunctuur, maar structurele opgaven blijven

De retailmarkt groeit weer. De omzet neemt toe en bezoekersaantallen in de winkelstraten stijgen, zelfs op koopavonden. Er zijn volop nieuwe initiatieven – ook fysiek in de binnenstad. Bouwmarkten en woonwinkels openen kleinschalige concepten, en supermarkten zetten sterk in op high-traffic locations. Nog steeds vinden elk jaar nieuwe formules hun weg naar Nederland, en groeien retailers die online en offline weten te combineren. Al met al is er veel dynamiek in het Nederlandse winkellandschap.

Desondanks blijven de onderliggende, structurele opgaven bestaan. Er zijn te veel nieuwe winkels ontwikkeld de laatste vijftien jaar, internet-shoppen heeft flinke impact en de demografische vooruitzichten zijn in veel regio’s niet gunstig voor winkels. Op termijn neemt het economisch draagvlak voor fysieke winkels eerder af dan toe, zeker buiten de toplocaties. Veel winkeliers verkeren structureel in zwaar weer: het aantal faillissementen blijft naar verwachting hoog. Winkelportefeuilles worden herzien, vaak met minder vestigingen en scherpe keuzes voor óf toekomstbestendige binnensteden óf lokale centra.

Downsizen van 30% van de winkelvoorraad is in veel regio’s de norm, en een derde van de winkelgebieden heeft amper toekomstwaarde. Kwalitatieve nieuwbouw speelt vooral nog bij grotere supermarkten, grootschalige perifere ontwikkelingen en grotere panden in de binnenstad. Winkelgebieden die maximaal inzetten op beleving en scherp kiezen in een toekomstbestendige functiemix weten de consument voor zich te winnen. Veel meer dan vroeger moeten marktpartijen, samenwerkende winkeliers en overheden aan de bak om centra toekomstbestendig te houden of maken. Juist nu is het essentieel om goed retailbeleid te maken en uit te voeren. Immers: je moet het dak repareren wanneer de zon schijnt!

Stec Groep adviseert over retail en vastgoed. Dan gaat het over regionaal retailbeleid, gemeentelijke visies, centrumplannen, haalbaarheid van plannen, visies op leegstand, herontwikkeling en toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking.