70.000 woningen mogelijk op verdiepingen in centrumgebieden

Meer nieuws

Stedelijk wonen is in trek. In zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten is de vraag groter dan het aanbod. De ruimte om te voorzien in stedelijk wonen is echter schaars. De hoge woningmarktdruk staat haaks op de krimpende vraag naar winkels. Lege verdiepingen en winkels in aanloopstraten (buiten het kernwinkelgebied) worden steeds vaker omgezet tot wonen. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: het publiekshart wordt compacter en levendiger terwijl de vraag naar stedelijk wonen wordt vervuld.

Hoe benut u als gemeente de potentie die wonen biedt voor een duurzame versterking van centrumgebieden optimaal? In ons whitepaper ‘Wonen in centrumgebieden: nog veel onbenutte kansen’ schetsen we de opgave en bieden we handvaten om lokaal mee aan de slag te gaan. Onderaan dit artikel kunt u het whitepaper downloaden.

Ruim 23.000 extra woningen in centrumgebieden in afgelopen drie jaar

Centrumgebieden worden steeds verder verdicht met woningen. Sinds 2019 zijn hier in totaal ruim 23.000
woningen toegevoegd. Vooral in de binnensteden en middelgrote centra is de productie goed op stoom. Door het hele land zijn in centrumgebieden woningbouw- en transformatieplannen in de maak en in uitvoering. Vanuit de Woningbouwimpuls gaat het bijvoorbeeld om 14.000 woningen. Ook in de Nationale Bouw- en Woonagenda van Hugo de Jonge en het ministerie van VRO wordt ingezet op transformatie van winkels en kantoren.


Een op tien nieuwe woningen in het centrum

Binnen de totale woningbouwproductie landt op dit moment 10% in het centrum. Dit aandeel is stijgende. In de provincies met hoge marktdruk is het aandeel relatief laag. Hier is de woningbouwopgave groot terwijl de ruimte in centrumgebieden schaars is. In Zeeland, Limburg en de noordelijke provincies ligt het aandeel woningen dat in centrumgebieden wordt gebouwd aanzienlijk hoger, variërend van 18 tot 25%. We geven drie verklaringen:

 1. Er staat meer commercieel en maatschappelijk vastgoed leeg. Hierdoor zijn er meer kansrijke woningbouwlocaties.
 2. De langere termijn bevolkingskrimp maakt het urgenter om het bebouwde gebied beter te benutten
 3. In deze provincies zijn de doelgroepen die graag nabij voorzieningen wonen (zoals ouderen) omvangrijk.

70.000 extra woningen mogelijk op verdieping

In totaal kunnen 70.000 extra woningen worden toegevoegd door verdiepingen beter te benutten. Dit is een substantiële bijdrage aan de oplossing van de woningnood in Nederland. Bijkomend voordeel: de gebouwen staan er al! Dit is vanuit een circulaire gedachte aantrekkelijk. Verdiepingen kunnen op drie manieren beter benut worden: (1) invulling van leegstand, (2) optimalisatie van opslag en (3) herinvulling van verdiepingen die door winkelketens afgestoten worden.

Naar een 1+1=3-aanpak voor meer stedelijk wonen en levendige centrumgebieden

We zetten in ons whitepaper acht stappen op een rij om lokaal mee aan de slag te gaan. Hiermee heeft u handvaten om meer stedelijk wonen in te passen en de levendigheid in centrumgebieden te versterken.

 1. Breng de potentie voor het beter benutten van verdiepingen en lege panden in beeld
 2. Onderzoek de kwalitatieve woningvraag van stedelijke doelgroepen
 3. Weeg af waar transformatie gewenst is
 4. Veranker deze afweging in visie en beleid
 5. Zet maximaal in op uitvoering
 6. Maak (financiële) meerwaarde herontwikkeling zichtbaar
 7. Bewaak de balans tussen rust, reuring en rumoer
 8. Werk met reële parkeernormen en integrale oplossingen

Publicaties

Klik op whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.