Hoe wij wonen zien

De woningmarkt wordt steeds tweekoppiger. In sommige gebieden floreert de woningmarkt als nooit tevoren. Maar in andere gebieden blijven knelpunten bestaan door overaanbod en krimp.

Stec Groep helpt onder meer bij de volgende uitdagingen:

 • te veel projecten op te veel plekken: herprogrammeren;
 • herijken woningbouwprogramma;
 • optimalisatie van doorstroming met de juiste woonproducten;
 • formuleren ruimtelijk afwegingskader;
 • marktconform maken woonprojecten;
 • begeleiden kwalitatieve (regionale) programmering;
 • opstellen gedragen woonvisies gemeenten;
 • strategische heroverwegingen: wat stoot ik af, waar ga ik mee door?
 • herijking woningportefeuille, aansluiten op toekomstige vraag;
 • stimuleren van middeldure huur: verleiden van beleggers;
 • in beeld brengen juridisch instrumentarium;
 • afspraken maken tussen corporatie en gemeente;
 • ontwikkelstrategie gebieden, nieuwbouw & herstructurering;
 • de rol van marktpartijen.

Stec Groep assisteert overheden, woningcorporaties en marktpartijen met het stimuleren van de lokale en regionale woningmarkt en risico’s¬†beperken.

Lees hier ons inspiratiepaper over ‘Subliem suburbaan wonen’.