De regionale woondeals waarmaken: vijf tips voor provinciebestuurders

Meer nieuws

De Provinciale Staten verkiezingen op 15 maart zijn vanuit de volkshuisvesting bezien cruciaal. Provincies moeten hun volkshuisvestelijke taken uitvoeren in een tijd waarin blijven bouwen, betaalbaarheid en het beter benutten van de woningvoorraad dé grote uitdagingen zijn (de drie B’s van de volkshuisvesting). De afgelopen tijd is hard gewerkt aan ambitieuze provinciale en regionale woondeals. De komende jaren staan in het teken van de lokale uitwerking en uitvoering. Actie dus! Tegelijkertijd heeft u de wind niet in de zeilen. Allerhande ontwikkelingen zorgen ervoor dat de woningbouwproductie piept en kraakt. Wat kan wel in deze razendsnel veranderende markt en hoe doet u dat dat samen met uw partners in de volkshuisvesting?

Stec Groep geeft provinciebestuurders vijf tips voor de komende bestuursperiode.

Download

Klik op het pamflet en het document opent direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.