Veel te winnen met doorstroming van ouderen op de woningmarkt

Meer nieuws

De opbouw van de Nederlandse woningvoorraad bemoeilijkt doorstroming. Aanhoudende prijsstijgingen op de koopmarkt versterken dit probleem. Het knelt op meerdere plekken. Doorstroomkansen voor middeninkomens binnen de gouden driehoek van sociale huur, middenhuur en betaalbare koop zijn essentieel maar staan zwaar onder druk. Inzet op doorstroming van ouderen is nodig om de vastgelopen woningmarkt beter te laten functioneren.

Door de steeds grotere groep ouderen te bedienen op de woningmarkt kunnen bestaande woningen beschikbaar komen, onder meer voor middeninkomens. Hoe ziet deze opgave eruit? Wat valt er te winnen met doorstroming van ouderen? Hoe kunt u dit als gemeente handen en voeten geven? Stec Groep neemt u mee in het paper ‘Doorstroming van ouderen op de woningmarkt’ en een webinar. Aan het einde van dit artikel kunt u het whitepaper downloaden.


Waarom juist dit thema zo relevant is voor uw strategie op wonen:

  • Nederland wordt grijzer en grijzer en woonwensen veranderen flink
  • De Nederlandse woningvoorraad wordt totaal inefficiënt gebruikt
  • Er is inzet nodig om het ‘gat’ tussen wonen en zorg te dichten
  • Doorstroming vergroot de kansen voor zowel ouderen als jongeren
  • Lagere maatschappelijke kosten door levensloopbestendige nieuwbouw

Voor een succesvolle aanpak om doorstroming te bevorderen zijn essentieel:

  • Ontzorgpakketten en verhuiscoaches: er is meer nodig dan het stapelen van stenen
  • Voldoende aanbod: creëren levensloopgeschikt aanbod voor ouderen als voorwaarde
  • Diversiteit: er is niet één type oudere en daarmee ook niet één type woonproduct

Publicaties

Klik op het whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.