Stec Groep lanceert model MEERwaarde Bedrijventerreinen

Meer nieuws

Inzicht in belang bedrijventerreinen voor economie en brede welvaart

Hoogste tijd voor een nieuwe generatie bedrijventerreinen met waardevolle banen, eerlijke verdiensten, optimaal benutte ruimte en een zo laag mogelijke milieudruk. Stec Groep lanceert hiervoor het model ‘MEERwaarde Bedrijventerreinen’ (MEER = Maatschappelijke & Economische Effect Rapportage).

Met het MEERwaarde model krijgt u concreet inzicht in de actuele waarde van uw bedrijventerrein(en) voor de economie en brede welvaart en grip op de kansrijke verbeteracties naar de toekomst. Vanuit een breed perspectief (ondernemers, werknemers, gemeente, omwonenden) brengt het model de waarde in beeld van alle relevante thema’s zoals energie, klimaat, biodiversiteit, bereikbare banen, gezonde werkomgeving en circulaire economie. Wat leveren investeringen in deze thema’s op voor bedrijventerreinen, de gebruikers en de omgeving? Nu en later?

De zeven MEERwaarden van het model:

  1. Objectief inzicht in maatschappelijk en economisch presteren van uw bedrijventerrein(en).
  2. Robuuste maatschappelijke en economische argumenten over huidige waarde en toekomstpotentie.
  3. Sterke positionering van het belang van uw bedrijventerrein(en) voor economie en maatschappelijke opgaven.
  4. Concrete input voor ruimtelijke discussies en keuzes in uw gemeente of regio.
  5. Stevige basis om als gemeente en ondernemers met elkaar in gesprek te gaan.
  6. Ideaal startpunt voor een toekomstvisie en/of concreet verbeterplan voor uw bedrijventerrein(en).
  7. Gebaseerd op vijftien jaar analyses en beoordelingen op circa 1.250 bedrijventerreinen met voorlopers van het model, zoals de Next Economy Effect Rapportage (NEER). Er ligt dus een massieve benchmark om de prestaties en potenties van uw terrein haarscherp te duiden!

Waarom dit nieuwe model MEERwaarde Bedrijventerreinen?
Bedrijventerreinen brengen ons veel welvaart en economische vooruitgang. Met 30% van de banen, 40% van wat we als land verdienen (BBP) en 60% van alle R&D investeringen zijn het cruciale pijlers onder onze huidige economie en samenleving, blijkt uit eigen beoordeling van 1.000 bedrijventerreinen.

Onze economie en samenleving staan voor flinke veranderingen zoals de omslag van lineair naar circulair, de energietransitie en verdergaande digitalisering. Het is belangrijk de sterk versteende bedrijventerreinen klimaatbestendig en tot gezonde, prettige werkomgevingen te maken. Zo loopt nu 87% van het bedrijventerreinenoppervlak onder water bij hevige neerslag en zijn het ware hitte-eilanden in de zomer.

Het MEERwaarde model helpt gemeenten en ondernemers om hiervoor samen in actie te komen en de juiste stappen te zetten. Doel: bedrijventerreinen die optimaal bijdragen aan een duurzame, vitale economie en meer kwaliteit van ondernemen, werken en leven.

Publicatie

Klik op de productsheetn en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Heeft u een vraag na het lezen van dit artikel?
Onze adviseurs staan u graag te woord of bel met 026 – 751 41 00.