Circulaire economie: nieuw perspectief op bedrijventerreinen

Meer nieuws

Nederland staat midden in de transitie naar een duurzame, schone en slimme ‘Next Economy’. Vooral de omslag van een lineaire naar circulaire economie staat hoog op de politieke duurzaamheidsagenda. Bedrijventerreinen zijn hierin als ruimtelijke hotspots cruciaal. Bedrijven produceren, consumeren en/of transporteren immers veel reststromen en grondstoffen. Voor een groene beleids- en actieagenda is hier dus veel winst te behalen.

Circulaire economie: sluiten van kringlopen tussen ontwerp, productie en gebruik

In de circulaire economie staat het sluiten van kringlopen centraal. Producten, materialen en grondstoffen behouden op die manier zo lang mogelijk hun waarde. Dat kan door producten slim in te zamelen, te delen, hergebruiken, reviseren of te recyclen. En bovenal: door deze circulair te ontwerpen en te bouwen.

Circulaire economie gaat over alle lagen van de productieketen: van ontwerp tot productie tot gebruik. Bedrijventerreinen zijn hierbinnen de ruimtelijke schakels. Zelden is een individueel bedrijventerrein honderd procent circulair. Vaak is een keten van bedrijventerreinen nodig op regionaal of hoger schaalniveau voor matchmaking en het kunnen sluiten van circulaire kringlopen.

Wat moet daarvoor gebeuren op bedrijventerreinen? Hoe zorgt u voor toekomstbestendige bedrijfsomgevingen en goede organisatorische randvoorwaarden voor de circulaire economie? Niet alleen op nieuwe, maar vooral op bestaande bedrijventerreinen. Welke successtappen kunt u zetten samen met ondernemers? Daarover willen we u met ons whitepaper ‘Circulaire economie’ inspireren (download onderaan dit artikel).

Wij werken concreet aan het realiseren van circulaire bedrijventerreinen met onze partner New Economy BV. We doen onder meer (regionale en locatiespecifieke) analyses van rest- en afvalstoffenstromen op bedrijventerreinen, identificeren kansrijke circulaire businesscases en werken die samen met ondernemers uit. Specifiek adviseren we over wat nodig is vanuit overheden en andere betrokken stakeholders bij bedrijventerreinen (zoals omgevingsdienst, netwerkbedrijven) om circulaire kansen te verzilveren. Denk aan advies over passend ruimtelijk en economisch beleid, slimme fysieke investeringen en verbetering van de organisatie en samenwerking op bedrijventerreinen. Daarnaast doen we regelmatig eigen onderzoek, zoals onze gemeentebenchmark circulaire economie (download hieronder).

Downloads

Klik op het rapport of whitepaper, vul het downloadformulier in en het downloaden start direct.


Meer informatie?

Onze adviseurs staan u graag te woord. Mail of bel met 026 – 751 41 00.