12 februari 2020

share
EmailLinkedInTwitter

De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt wel heel dichtbij nu de Eerste Kamer de Invoeringswet Omgevingswet heeft aangenomen. Uit onze benchmark onder zo’n 100 gemeenten blijkt dat veel gemeenten vooral onzeker zijn of een goede implementatie van RO-thema’s gaat lukken. Drie op de vier gemeenten heeft een omgevingsvisie of werkt daar nu aan en het omgevingsplan blijft vooralsnog een grotendeels onontdekt instrument: slechts een op de vijf gemeenten is hiermee bezig. Gemeenten moeten dit nu echt bij de kop pakken om straks goed beslagen ten ijs te komen: het moet eenvoudiger, beter en met meer ruimte voor initiatief. Op basis van eigen verkenningen en innovatieprojecten geeft Stec Groep 10 tips voor een goede implementatie van de Omgevingswet. Klik hier.