Mengen met meerwaarde

De hoge ruimtedruk en toenemende ruimtevraag voor wonen en werken in en om veel Nederlandse steden vraagt om efficiënter gebruik van schaarse ruimte. Het benutten van het buitengebied beantwoordt de ruimtevraag in veel gevallen onvoldoende en is in veel gevallen ongewenst, vanwege conflicterende belangen (landbouw, recreatie, natuur, klimaat). Bovendien speelt een aantrekkelijk buitengebied een steeds grotere rol in de (internationale) concurrentiestrijd tussen steden. Kortom, dit vraagt om een doelmatiger gebruik van bestaand stedelijk gebied voor diverse stedelijke functies. Het mengen van wonen en werken vormt daarin een belangrijk onderdeel.

Een zorgvuldige inpassing van zowel wonen als werken binnen bestaand stedelijk weefsel brengt uitdagingen met zich mee, maar zeker ook kansen.

Binnenkort verschijnt ons paper over succesvol vermengen. Wilt u verder praten over het mengen van wonen en werken? Bel of mail ons gerust.