Expertise

Krimp en deprogrammeren

Alle expertises

We hebben veel visie op krimp

Van Oost-Groningen, Zuid-Limburg tot Zeeland, veel regio’s zitten in een transitie naar balans of krimpgebied. Overal staan we voor een flinke opgave om de demografische verandering in goede banen te leiden.

Dat betekent: minder nadruk op nieuwbouw en juist investeren in bestaand vastgoed. Toch zijn er – ook in krimpregio’s – kansen voor nieuwbouw, zoals woningen voor ouderen, zorgvastgoed, winkels en bedrijfsruimte waar nog wel vraag naar is. Maar bovenal zijn er kansen voor herontwikkeling in de bestaande voorraad, met nieuwe verdienmodellen en financiële arrangementen.

Stec Groep is ook goed in processen met bestuurders om tot vergaande afspraken te komen.

Lees hier ons whitepaper ‘Deprogrammeren ruimtelijke plannen zonder plan- en contractschade’