Expertise

Ladder voor duurzame verstedelijking

Alle expertises

Stec Groep koploper op Ladder

30% van de beroepszaken bij Raad van State die gaan over de Ladder slaagt, ofwel het plan wordt vernietigd. Conclusie: nog steeds worden veel fouten gemaakt met toepassing van de Ladder en/of voldoen veel nieuwe bestemmingsplannen niet aan de Ladder. De Ladder is per 1 juli 2017 gewijzigd; gemeenten moeten onderbouwen waarom een nieuwe stedelijke ontwikkeling – zoals extra woningen, kantoren, bedrijventerreinen, leisure en winkels – (1) voorziet in een behoefte, (2) geen onaanvaardbare leegstandseffecten veroorzaakt, en (3) niet in bestaande gebieden en gebouwen kan worden opgevangen. Lees hier de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Ladder, waarbij het nieuwe lid 3 (vooruitschuiven Laddertoets bij flexibele planvormen) in onze ogen de grootste verruiming is.

Alvast enkele tips op basis van recente Raad van State-uitspraken:

  • Schrijf als gemeente altijd een Ladderonderbouwing. Belanghebbenden hebben de Ladder ontdekt om uw bestemmingsplan te torpederen. Geef voor de Ladder expliciet uw onderbouwde visie weer die zowel kwantitatief als kwalitatieve elementen in zich draagt.
  • De ondergrens van datgene wat een Ladderonderbouwing vergt blijkt erg laag te liggen bij Raad van State-beslissingen. Ruim 10 woningen kunnen al Ladderplichtig zijn. Net als de uitbreiding van één bedrijf met bijvoorbeeld 500 m².
  • Veranker de Ladder aan de voorkant goed in regionaal beleid, prognoses, uw programmering, uw visie op de bestaande voorraad en in lokale structuurvisies. Daarmee wordt de Ladder geen juridisch ‘moetje’, maar een verbetering van uw strategie en uw vastgoedmarkten.

Stec Groep was met Hekkelman betrokken bij de geheel nieuwe Ladderhandreiking voor het Rijk. Benieuwd naar het resultaat? Klik hier.