09 november 2020

share
EmailLinkedInTwitter

Niet op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking maar op 1 januari 2022. Hiermee ontstaat tijd en ruimte voor een goede implementatie van de wet en de nieuwe werkwijzen. In deze benchmark peilen we jaarlijks de stand van zaken rondom de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten. Waar staan gemeenten en wat zijn de ambities? Welke overwegingen spelen er bij de implementatie van de Omgevingswet?

Respons: een derde van alle Nederlandse gemeenten
Dit onderzoek vond plaats in de maanden april tot en met juni 2020 en is uitgevoerd via een gerichte online enquête onder gemeenten, verspreid door Nederland. In totaal hebben 115 gemeenten de vragenlijst ingevuld. In deze benchmark maken we onderscheid naar stedelijkheid. Basis hiervoor zijn de CBS-gegevens over adressendichtheid per gemeente.

Derde jaar op rij benchmark uitgevoerd
Dit is het derde jaar op rij dat we de gemeentebenchmark Omgevingswet uitvoeren. Hierdoor kunnen we de vergelijking maken met voorgaande jaren en worden ontwikkelingen zichtbaar. Klik hier voor het rapport met de resultaten van de benchmark. Ook leest u hierin de tips aan gemeenten voor een goede implementatie (hoofdstuk 3).